Katedra teorie a kritiky

stripe1

Historie

Historie vzniku DISK_USE na DAMU.

Diskuse o divadelních představeních, při nichž se setkávají diváci, tvůrci a kritici, mají v evropské divadelní praxi již dávno své pevné místo. Diváci vzájemně sdílejí své bezprostřední zážitky, hledají odpovědi na své otázky; tvůrci se snaží vysvětlovat své záměry, diváky nechávají nahlédnout do své práce a konfrontují se s názory diváků. Kritici mají nelehký úkol – být poučenými prostředníky mezi diváky a tvůrci, jejich průvodci na cestě (sebe)poznání.

Projekt občasných debat o absolventských inscenacích v divadle DISK vznikl již v roce 1998 z iniciativy spolku posluchačů a absolventů Katedry autorské tvorby a pedagogiky Richelieu. V roce 2006 se začala rodit jeho nová podoba, zaštiťovaná po dobu sedmi let studenty doktorského a magisterského studia KATaP a založená mimo jiné na pravidelnosti setkání. Zahájením spolupráce se studenty katedry divadelní vědy na FF UK a posléze zapojením studentů magisterského studia oboru teorie a kritiky DAMU, sdružených v redakci nově vzniklého časopisu Hybris, získaly DISK_USE v roce 2009 další, řekněme teatrologický rozměr. Na DAMU však stále šlo především o nezávislou studentskou aktivitu, bez opory ve studijních plánech a také bez pedagogického vedení.

V lednu 2014 došlo v koncepci DISK_USE ke změně, která odráží i vývoj Divadelní fakulty AMU. Ta v posledních letech stále více podporuje nejen setkávání studentů napříč katedrami, ale také vytváření takových situací, které studenty prostřednictvím přímé zkušenosti lépe připraví na budoucí praxi, ať již tvůrčí či kritickou. DISK_USE tak dnes připravují studenti navazujícího magisterského studia Katedry teorie a kritiky, pro něž je to vedle redakční přípravy časopisu Hybris druhý praktický výstup jejich studia. Katedra samozřejmě studentům během přípravy DISK_USE poskytuje jak odborné pedagogické vedení (tzv. tutory z řad pedagogů katedry i profesionálních divadelních kritiků), tak i potřebné zázemí.