Katedra teorie a kritiky

stripe1

Diplomové práce

Témata připravovaných a obhájených BA a MA diplomových prací a návrhy témat pro budoucí diplomové práce.

Registr obhájených prací Všechny bakalářské i magisterské diplomové práce obhájené na KTK od roku 2006 najdete v následujícím registru vysokoškolských závěrečných prací (VŠKP) AMU