Katedra teorie a kritiky

stripe1

Časopis Hybris

Hybris vznikl jako platforma studentů magisterských ročníků KTK DAMU za tím účelem, aby reflektoval výuku, praxi, klauzurní výstupy a absolventská i mimoškolní představení absolventů nebo studentů především DAMU, ale i ostatních divadelních škol.

web Hybris