Katedra teorie a kritiky

stripe1

Katedra teorie a kritiky

Katedra organizuje výuku tříletého bakalářského a dvouletého magisterského studia oboru teorie a kritika a je garantem doktorského studia oboru teorie divadelní tvorby. Dále zajišťuje výuku teoretického a historického základu všech oborů studovaných na DAMU.

Vedoucí katedry:

doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D.

Tajemnice katedry:

Mgr. Tereza Sieglová
telefon: 234 244 292 (v úředních hodinách)
mobil: 736 539 974
e-mail: tereza.sieglova@damu.cz
skype: Tereza Sieglová, KTK DAMU

Úřední hodiny přechodně v místnosti K224 (!pozor!):
pondělí 8:00-12:00
středa 13:00-17:00
V červenci a srpnu se pravidelné úřední hodiny KTK ruší - budou probíhat v různých dnech dle harmonogramu zveřejňovaného v aktualitách. Na Vaše e-mailové či telefonické dotazy, prosby, požadavky a podněty budeme samozřejmě reagovat průběžně kdykoliv.
E-mailem či telefonicky si lze domluvit osobní konzultaci v jiný čas, případně hovor po skypu.