Katedra scénografie

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Podmínky KS

Vedoucí katedry: prof. Jan Dušek

 • Přijímací zkoušky do Bc. prezenčního studia:

Nároky na uchazeče:
Výtvarně-řemeslné předpoklady, schopnost výtvarně-dramatického uvažování, dispozice pro chápání dramatických vlastností prostoru, základní znalosti deskriptivní geometrie, orientace v kulturních epochách.

 • Přijímací zkoušky do navazujícího Mgr. prezenčního studia:

Nároky na uchazeče:
Uchazeč předloží a obhajuje vlastní projekt studia, který je v souladu s programem KS a je v jejich možnostech. Dále předloží soubor prací, které dokládá odůvodněnost navrhovaného projektu vlastní tvorbou. Přijatý projekt je základem individuálního učebního plánu.

Průběh přijímacích zkoušek:

  1. Počet kol: tři kola vyřazovací
  1. Časové rozpětí jednotlivých kol: jeden den.
  1. Rámcový obsah jednotlivých kol:
   1. Bakalářské studium:
   V I. kole se zjišťuje formou testu všeobecný kulturní přehled a orientace v problematice divadla. Uchazeči předloží domácí práce, které dokumentují výtvarně-řemeslné předpoklady a směřování ke zvolenému oboru.

    Ve II. kole dostanou uchazeči zadán úkol vizualizovat zadaný fragment dramatického textu a nakreslí figuru podle modelu. Ve III. kole se u uchazeče ověřuje schopnost vyjádřit kresebně prostor s jednoduchým dramatickým zadáním. Na závěr uchazeč podstoupí rozhovor, ve kterém obhajuje svá řešení jednotlivých úkolů.
   1. Magisterské navazující studium:
   2. viz nároky na uchazeče
 
 1. Kritéria hodnocení: bodovací systém

Zvláštní požadavky:
Uchazeč si s sebou do druhého kola přinese kreslířské a malířské potřeby (uhly, tužky, barvy, kreslicí papír, kreslicí podložka).

Řádné studium cizinců:
Je možné v jazyce českém bezplatně s podmínkou složení zkoušky z českého jazyka, a to u všech oborů.

Jiné možnosti studia:
Pro české občany: nepořádá se
Pro zahraniční uchazeče – samoplátce: katedra pořádá krátkodobé studijní pobyty - stáže v angličtině.