Katedra scénografie

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Harmonogram přijímacích zkoušek na katedře scénografie DAMU 2.–4. března 2015

Pondělí 2. března 2015

8,15

Prezence

/Hallerův sál/

Horváthová

8,45 – 10

Test

/Hallerův sál/

(po napsání testu odevzdají adepti domácí práce do kanceláře katedry)

Koubská

 

+ služba dvou posluchačů

10 – 12

Hodnocení testů

/KS-velký atelier/

Koubská + všichni službu konající posluchači

/sraz posluchačů (služby) v 9,45 hod. na KS/

10 – 12

Hodnocení domácích prací

/místnost vedoucího katedry/

Zábrodská + dobrovolníci z řad pedagogů katedry

17 – 19

Hodnocení domácích prací

/místnost vedoucího katedry/

Černý M., Dušek, David, Glogr, Koubská, Pavlík, Tempír, Vohlídalová,  Zábrodská, Zbořilová, služba posluchačů

19

Vyhlášení výsledků I. kola

KS-nástěnka + www.amu.cz

 

 

 

Úterý 3. března 2015

9 – 14

Dramatická situace

/atelier, popř.malírna/

David, Vohlídalová

 

 

 

14,30 – 17,30

Kresba podle modelu

/malírna/

Pavlík

 

 

 

 

17,30

Hodnocení II.kola

/místnost vedoucího katedry/

Černý M., Dušek, David, Glogr, Koubská, Pavlík,Tempír, Vohlídalová, Zábrodská, Zbořilová, služba jednoho posluchače

19

Vyhlášení výsledků II.kola

KS-nástěnka+ www

 

 

 

Středa 4. března 2015

9 – 15

Atelier

/velký atelier, popř. malírna/

Dušek

 

15

Rozhovory

/místnost vedoucího katedry/

Dušek, David, Glogr, Koubská, Pavlík, Pražák, Vohlídalová, Zábrodská, Zbořilová, služba jednoho posluchače

 

 Poznámka:

1/ domácí práce uchazečů, kteří v I. a II.kole nepostoupí, budou k vyzvednutí vždy v příslušný den od 19 do 20 hod. na katedře scénografie, uchazeči, kteří se zúčastní III.kola si své domácí práce vyzvednou ve čtvrtek 5.3. mezi 10-16 hod.

2/ počet  posluchačů (služba) na úterý 3. a středu 4. března bude sdělen komisí 2. března po vyhlášení výsledků I.kola