Katedra scénografie

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Magisterské studium ateliéru Scénografie kostýmu a masky

Magisterské studium ateliéru kostým a maska na katedře scénografie ( založené F. Trostrem jako první studium scénografie na světě v roce 1946) se realizuje v ateliéru pod vedením prof. Jany Zbořilové a doc. Ivany Brádkové. Výuka je zaměřena na navrhování kostýmů pro všechny formy divadla, filmovou a televizní tvorbu. Zadávané úkoly a jejich specifikace vyplývají z individuálního studijního programu a předpokládají schopnost výtvarně se vyjadřovat. Ateliérová výuka je zaměřena na tvarování dramatické postavy, kde důraz je kladem na dramatická východiska kostýmní tvorby a na realizaci kostýmních objektů a výprav. Osnova je vytvářena s ohledem na magisterský projekt a na dramaturgický plán školního divadla Disk. Podmínkou magisterského studia je ukončené bakalářské studium uměleckého směru a je návazné na bakalářský program katedry scénografie Divadelní fakulty AMU v Praze.

Cílem studia je zvládnutí kostýmní výpravy pro všechny typy divadla ( činohra, opera, balet ) filmovou a televizní tvorbu. Absolvent ateliéru kostým a maska je schopen samostatné kostýmní tvorby a uplatňuje se i v oblastech mimodivadelních produkcí. Studium je ukončeno diplomovou prací a státní závěrečnou zkouškou.