Katedra scénografie

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Přijímací zkoušky na obor Filmová a televizní scénografie

Katedra scénografie DAMU vypisuje tento rok 2017 přijímací zkoušky na magisterské studium oboru Filmová a televizní scénografie.

Studium se zaměřuje na výuku ARCHITEKTŮ­-SCÉNOGRAFŮ, kteří se po absolutoriu mohou stát členy tvůrčích štábů při natáčení filmů a jiných dalších audiovizuálních projektů.

Hlavním předmětem je Atelier scénografické tvorby.

Tento atelier je doplněn o další nezbytné teoretické předměty:

  • Dějiny scénografie,
  • Dějiny filmu,
  • Teorie filmové a televizní scénografie.

Velký důraz klademe na výuku kresby a malby, během které se zdokonalíte ve svém výtvarném projevu, nezbytném pro budoucí tvorbu filmového scénografa. Během studia se zpracovávají klauzurní semestrální práce, které Vás postupně seznámí s jednotlivými aspekty tohoto oboru.

Studium je dvouleté a je zakončeno magisterskou prací, v níž požadujeme výtvarně zpracovaný scénář celovečerního filmu a teoretickou práci z oboru.

Přijímací zkoušky: v průběhu měsíce června 2017. Přesné datum bude oznámeno.

Přijímací zkoušky probíhají jeden den a obsahují:

  • prezentace domácích prací uchazečů (kresby, výtvarné návrhy školní projekty),
  • praktické talentové zkoušky (výtvarný návrh na dané téma),
  • ústní pohovor.

Podmínkou přijetí je dokončené studium bakalářského stupně studia architektury nebo jiného podobného oboru. Posouzení úrovně absolvovaného bakalářského stupně studia uchazeče je v kompetenci vedoucích pedagogů katedry scénografie.

Studium je zakončeno magisterskou zkouškou. Absolvent studia získává titul MgA.

Divadelní fakulta AMU
Karlova 26
Praha 1, 116 65

Mgr. Emilie Horváthová

telefon: 234 244 211

email: Emilie.HORVATHOVA@damu.cz