Katedra scénografie

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Fotografie z malířského kursu KS ve Valticích 2016

pod vedením MgA. Martina Černého

Pravidelného prázdninového kurzu se účastní studenti nastupující do prvního a druhého ročníku KS DAMU. Letos se podruhé konal na zámku ve Valticích, v jehož areálu bylo nedávno nově vystavěno barokní divadlo v prostorách, kde původně skutečně fungovalo. Jedná se o unikátní možnost seznámit se s principy barokního divadla a technologií, která jinde už zmizela, nebo je přístupná pouze jako muzejní expozice. Studenti měli za úkol vytvořit během čtyř dnů trvání kurzu jednu kompletní sadu dvanácti kulis, která vychází z originálních dekorací Josefa Platzera na zámku v Litomyšli. Návrhy přenášeli z formátu A3 do skutečné velikosti pomocí čtvercové sítě. Bylo třeba, aby byli schopni zachovat jednotný styl malby. Celek by měl působit jako dílo jednoho člověka. Většina studentů se s úkolem tohoto druhu potýkala vůbec poprvé a neobvyklé pro ně bylo i setkání s malbou na takto velkém formátu (výška rámů byla kolem čtyř metrů). Kulisy se malují naležato, bez možnosti odstupu, takže je neustále třeba kontrolovat perspektivu a důsledně dodržovat návrh. Podle mého názoru se většina ze studentů dokázala s tímto úkolem vypořádat se ctí a kulisy, nyní již instalované v místním zámeckém divadle, jsou toho viditelným důkazem.

Doufám, že se z tohoto pokusu podaří vybudovat tradici spolupráce KS DAMU se zámkem Valtice, která bude přínosná pro obě strany.

Martin Černý.