Katedra scénografie

stripe1
stripe2stripe3stripe4

Katedra scénografie

Předmětem studia scénografie jsou dramatické vlastnosti prostoru a tvarování dramatické postavy. Scénografie autorsky participuje na vzniku divadelní inscenace. Koncepce výuky respektuje dramatická východiska scénografické tvorby a její týmový charakter i současné přesahující tendence oboru.

Studium je rozděleno do dvou stupňů - tříletého bakalářského a dvouletého - resp. tříletého magisterského.

Výuka probíhá v těchto specializovaných ateliérech:

Scénografie divadelní, Scénografie kostýmu a masky, Scénografie filmu a televize.

 

Vedoucí katedry:

prof. MgA. Jan Dušek

 

Tajemnice katedry:

MgA. Tereza Škorpilová

telefon: 234 244 241
služební mobil: 728 060 511
email: tereza.skorpilova@damu.cz