Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do MA studia v roce 2017

Pro postup do posledního kola přijímacího řízení byl stanoven minimální limit 100 bodů z maximálního počtu 200 bodů.

Následující uchazeči vyhověli stanoveným podmínkám a postoupili do 3. kola přijímacího řízení:

čas pohovoru (úterý 27/6) příjmení a jméno body 2. kolo
9:00 Rundová Kateřina 150
9:30 Rozkovec Richard Juan 179
10:00 Tyl Jan 111
10:30 Strnadová Anna 149
11:00 Kořínková Anežka 131
11:30 Gazdová Kateřina 113
12:45 Sedláčková Denisa 144
13:15 Srba Martin 125
13:45 Srbová Petra 114
14:15 Prax Michal 104

Žádáme výše uvedené uchazeče, aby se nejpozději 15 minut před stanoveným časem pohovoru dostavili k prezenci do kanceláře Katedry produkce DAMU (místnost č. R309) a prokázali se platným průkazem totožnosti.

 

Následující uchazeči nedosáhli stanoveného bodového limitu a v přijímacím řízení nepokračují:

příjmení a jméno body 2. kolo
Jančíková Klára 71
Janovská Kateřina 98
Sýbová Kristýna 90

 

Za přijímací komisi:

MgA. Michal Lázňovský, Ph.D., vedoucí KP DAMU

 

V Praze 23. 6. 2017