Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Doporučená literatura pro uchazeče o bakalářské studium

na katedře produkce na DAMU

Odborný tisk:

Divadelní noviny, čtrnáctideník

Svět a divadlo, měsíčník

Ročenky:

Statistika kultury 2014, II.díl Umění, NIPOS, Praha

Satelitní účet kultury, 2013, ČSÚ a NIPOS, NIPOS

Divadlo v České republice, Ročenka roku 2014. Praha, Institut umění- Divadelní ústav.

Online:

http://www.idu.cz/

http://www.divadlo.cz/

http://www.culturenet.cz/

http://www.i-divadlo.cz/

http://www.divadelni-noviny.cz/

http://artikl.org

Literatura:

Brockett, Oscar G.: Dějiny divadla. Nakladatelství Lidové noviny – Divadelní ústav, Praha 1999

Cikánek, M.,Kreativní průmysly,Institut umění, Praha, 2009.

Císař, J.: Přehled dějin českého divadla. I. – Od počátků do r. 1862 / Akademie múzických umění, Praha 2004.

Císař, J.: Přehled dějin českého divadla. II. – 1862 – 1942, Akademie múzických umění, Praha 2004.

Dvořák,J.,Kreativní management pro divadla, aneb, O divadle jinak:Kapitoly k tématu realizace divadla. Pražská scéna, Praha 2004.

Dvořák, J.,Malý slovník managementu divadla.Pražská scéna, Praha 2005.

Dvořák, J.:Management divadla – antologie textů, Pražská scéna, Praha 2004

Gregorini, B., Gregorini, J., Srstka, J.:Základy divadelní činnosti, AMU, Praha 2007

Hagoort, G.,Umělecký management v podnikatelském stylu,AMU, Disk, Praha 2009.

Hrbek D.,Budování divadla, Disk, Praha, 2009.

Chládková, B.Divadelní systémy v Evropě. Divadelní ústav, Praha 2001.

Chloupek V., Košut V.,Srstka J.Smlouvy v divadelní praxi. DAMU, Praha, 2014.

Ježek, Vl., Jirák, J.: Média a my, AMU, Praha 2014.

Kaiser Michael M.,Strategické plánování v umění. Institut umění-Divadelní ústav, Praha 2009.

Ledvinová J.,Profesionální fundraising.DAMU, Praha, 2014.

Nekolný, B. a kol.,Divadelní systémy a kulturní politika. Divadelní ústav, Praha 2006.

Nekolný, B.,Divadlo a kreativní sektor. DAMU, Praha 2014.

Raabová, T.,Produktivita a finanční problémy scénických umění – ekonomická analýza. Praha: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Praha, 2008.

Römerová, E.,Ekonomické nástroje a jejich užití na příkladu divadel.VŠE, Praha 2012.

Smolíková, M. ed.,Management umění.ProCulture, Praha 2008.

Srstka, J.,Autorské právo v divadle.AMU, Praha 2006.

Šesták, J.,Divadlo-kultura-podmínky,AMU, Disk, Praha 2013.

Další:

Bakalářské a magisterské diplomové práce obhájené na Katedře produkce DAMU