Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Doc. JUDr. Jiří Srstka

* 1958

Vzdělání

1982 absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy; ve stejném roce uspěl u rigorózních zkoušek a získal tak titul JUDr.

Praxe

1983 – 1986 podnikový právník u IPS (Inženýrské a průmyslové stavby)
1986 – 1990 vedoucí právník Československé keramiky, podniku zahraničního obchodu
1990 – 1991 náměstek ředitele Divadelního ústavu
1992 – 1994 správní ředitel Národního divadla
1994 – 2002 ředitel Národního divadla
od 2002 ředitel občanského sdružení DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentury

Pedagogická činnost

od 1993 interní pedagog na katedře produkce DAMU, a to především v oblasti autorského práva a organizace vícesouborových divadel
2007 habilitoval na DAMU prací na téma „Autorské právo v divadle“ a získal tak pedagogickou hodnost docent

Další

od 2001 člen správní rady Univerzity Karlovy a předseda Dozorčí rady Pražského jara