Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Arts management & arts marketing - charakteristika

Základní charakteristika specializace MA studia

Pedagogové specializace:

JEŽEK Vlastimil Mgr.

LÁZŇOVSKÝ Michal MgA.

SULŽENKO Jiří MgA.

 

Magisterské studium na katedře produkce (dále jen KP) DAMU zahrnuje, jako jednu ze tří, také specializaci Arts management & arts marketing, která má ambici reagovat na moderní trendy v teorii managementu a marketingu umění, která se v posledních desetiletích zejména v anglosaské oblasti dramaticky vyvíjí.
Tak jako MA studium na KP obecně, ani tato specializace se neomezuje na čistě divadelní činnost, ale zahrnuje i mezižánrové kulturní projekty, respektive jevištní umění („Performing Arts“) obecně.

Profil absolventa

Absolvent této specializace bude schopen na profesionální úrovni:
- tvořit, iniciovat a vést kulturní projekty
- tvořit, realizovat a kontrolovat marketingové strategie takových projektů
- zadávat a využívat marketingový výzkum a pracovat s databázemi
- komunikovat s médii a veřejností a efektivně prezentovat projekty
- kriticky hodnotit, diskutovat a analyzovat strategie a nástroje kulturních politik na regionální, národní i mezinárodní úrovní

Absolvent bude mít podrobné znalosti:
- v oblasti kulturní politiky
- o situaci na mediálním trhu
- o vývoji společenských trendů, potažmo trendů v kultuře a umění a z toho vycházejících efektivních aplikacích nástrojů managementu a marketingu v této oblasti
- získá znalosti při využití nástrojů budování publika (Audience Development), tj. jeho vzdělávání, odstraňování bariér přístupu k umění atd.

Absolvent najde uplatnění v těchto pozicích:
- manager festivalů, projektů, eventů, inscenací, souborů, divadel
- vedoucí marketingu / marketingový stratég v kultuře
- odborník na práci s publikem / šéf obchodního oddělení
- ve státní správě na úrovni řízení kulturních aktivit a kulturní politiky
- fundraiser kulturních projektů a institucí

Stěžejní témata studia

(v některých bodech společná pro všechny specializace):

* Projektový management a marketing
* Marketing, Audience Development
* Média, Public Relations, komunikace
* Kulturní politika
* Tvůrčí (kreativní) průmysly
* Nové výzvy v kultuře (komunitní umění, agumentace pro kulturu)
* Networking, touring, festivaly, promotéři, agenti
* Fundraising, CSR
* Marketingový výzkum