Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

I. okruh otázek - teorie oboru

Otázky k ústním magisterským zkouškám platné od roku 2011

  1. Druhy právnických osob v kultuře (právní podoby provozování živého umění). Založení a zrušení divadla – právnické osoby, provozování divadla fyzickou osobou.
  2. Kulturní politika státu a jednotek územní samosprávy v ČR (podpora kultury, cíle, nástroje, systém financování, právní předpisy a dokumenty).
  3. Financování umělecké činnosti v ČR mimo veřejné zdroje (potenciální finanční zdroje v oblasti provozování živého umění mimo podpory ze strany státu a jednotek územní samosprávy; vlastní výnosy, sponzoring atd.).
  4. Divadelní síť v ČR (např. specifikace divadelní sítě v České republice, typologie, srovnání se zahraničím).
  5. Evropská divadelní síť (specifika v jednotlivých evropských státech, způsoby financování, postavení zřizovatelů, organizační struktura atd.).
  6. Mediální reflexe kultury v ČR (typologie médií a způsoby prezentace kultury podle jednotlivých typů médií; podpora kultury ze strany médií)
  7. Společenské přínosy kultury a umění (ekonomické, vzdělávací, reprezentativní, kultivační, oddechové atd., kulturní dědictví, kulturní kapitál, kulturní a kreativní průmysly).
  8. Umělecký produkt z hlediska majetkoprávního a autorskoprávního (producent jako vlastník, koprodukce, prodej inscenace).
  9. Management uměleckých organizací (nástroje managementu, strategické plánování, projektový management, organizační kultura a struktura, vize, poslání, cíle).
  10. Peoplemanagement (komunikace, vedení týmu, motivace, konflikty, vyjednávání, lidské zdroje).