Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Časový rozvrh MA zkoušek dne 7. září 2017

Čas zkoušky

DIPLOMANT

TÉMA:

MAGISTERSKÉ + BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

VDP

Vedoucí diplomové práce

O

Oponent

ČTVRTEK

7. září 2017

MAGISTERSKÁ ZKOUŠKA

 

 

 

9:00 – 10:00

ŠVANDOVÁ Andrea

Význam kulturně-komunitních zařízení pro rozvoj lokality

KAŠPAR David MgA.

ŠKOCHOVÁ Olga MgA.

BAKALÁŘSKÁ ZKOUŠKA

 

 

 

 

10:00– 10:30

JOHN Petr-pouze otázky

TÉMA JIŽ V ČERVNU 2017 - obhájeno

 

10:30– 11:30

ROZKOVEC Richard Juan

Zastupování výkonných umělců

SRSTKA Jiří prof. JUDr.

LEŠKA Rudolf , Mgr.at Mgr., LL.M.

11:30 - 12:00

Vyhodnocení zkoušek

 

 

 

12:00

Vyhlášení výsledků

 

 

 

V Praze dne 9. srpna 2017.

Za správnost: Zdenka Červenková.