Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MA studium

MA zkoušky Otázky, termíny, formuláře
Specializace MA studia MA studium oboru produkce KP DAMU se od akademického roku 2009/2010 dělí na specializace. Specializace, do které je posluchač zařazen, určuje zejména náplň jeho hlavních předmětů. V této sekci najdete podrobnější informace o jednotlivých otevíraných specializacích.
Prezentace MA projektů 2017 Pro rok 2017 byly prezentace výstupů samostatného výzkumu studentů magisterského studia naplánovány na čtvrtek 18. května a pátek 19. května. Prezentace jsou otevřené všem zájemcům z řad odborné veřejnosti a studentům, absolventům i pedagogům příbuzných oborů jiných VŠ a všech oborů DAMU. Prezentace proběhnou v prostorách katedry produkce (místnost R308, zadní trakt DAMU - Řetězová, 3. patro) od 10 hodin.