Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MA studium

MA zkoušky Otázky, termíny, formuláře
Specializace MA studia MA studium oboru produkce KP DAMU se od akademického roku 2009/2010 dělí na specializace. Specializace, do které je posluchač zařazen, určuje zejména náplň jeho hlavních předmětů. V této sekci najdete podrobnější informace o jednotlivých otevíraných specializacích.