Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Prezentace magisterských projektů KP 2016

Pro rok 2016 byly prezentace výstupů samostatného výzkumu studentů magisterského studia naplánovány na čtvrtek 19. května a pátek 20. května. Prezentace jsou otevřené všem zájemcům z řad odborné veřejnosti a studentům, absolventům i pedagogům příbuzných oborů jiných VŠ a všech oborů DAMU a probíhají v Hallerově sále (střední trakt DAMU, 2. patro)

Harmonogram a anotace ke stažení ZDE.

PROGRAM PREZENTACÍ MAGISTERSKÝCH PROJEKTŮ KATEDRY PRODUKCE 2015/16

ČTVRTEK 19.5.2016 
BLOK 1 
10:00 - 10:30 BcA. Aneta Ruttenbacherová
Aplikace zákoníku práce v divadelním prostředí se zaměřením na pracovní dobu, dobu odpočinku a dovolenou
EPP

10:30 – 11:00 BcA. Agáta Karasová 
Pracovní úrazy v divadelním provozu 
EPP

11:00 – 11:30 Mgr. Eva Zavřelová 
Nová média v práci s divadelním publikem 
AMAM 

11:30 – 12:00 Bc. Andrea Švandová 
Kulturní centra na území hl. města Prahy 
KreP 

12:00 – 12:30 Bc. Luboš Louženský 
Evaluace a benchmarking divadel
AMAM 

BLOK 2 
13:15 – 13:45 BcA. Tereza Tomášová 
Komparace grantových systémů Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hlavního města Prahy
KreP

13:45 – 14:15 BcA. Jan Battěk 
Návrh zákona o kulturní instituci (dříve: o veřejnoprávní instituci v kultuře)
EPP 

14:15 – 14:45 PhDr. Helena Jonášová 
Problematika režimu de minimis v rámci financování kulturních organizací
EPP 

14:45 – 15:15 BcA. Daniel Brátka 
Finské a švédské divadelní systémy
EPP 

15:15 - 15:45 BcA. Petra Náhliková 
Místní akční skupiny jako nástroj podpory rozvoje venkova z hlediska podpory kultury a kulturních aktivit 
KreP

PÁTEK 20.5.2016 
BLOK 1 
10:00 – 10:30 Mgr. Martina Hájková 
Právo duševního vlastnictví v kontextu divadelního provozu 
EPP 

10:30 – 11.00 BcA. Eduard Prokhasko 
Koprodukce v divadle 
KreP 

11:00 – 11:30 BcA. Michaela Hubálková 
Divadlo a cestovní ruch v Praze 
KreP 

11:30 – 12:00 BcA. Šárka Mikesková 
Právo duševního vlastnictví v kontextu divadelního provozu 
AMAM 
BLOK 2 
12:45 – 13:15 BcA. Veronika Bošelová 
Event jako nástroj audience developmentu
AMAM 

13:15 – 13:45 BcA. Zuzana Hájková 
Byznys Plan pro nezávislou taneční company
KreP 

13:45 – 14:15 Bc. Martin Hudeček 
Úspěšné jednání se silnými individuálními mecenáši
KreP