Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Témata MA diplomových prací 2008

V akademickém roce 2007/2008 byla k státní závěrečné zkoušce v magisterském stupni studia přihlášena následující témata.

DIPLOMANT TERMÍN TÉMA: MAGISTERSKÉ PRÁCE Vedoucí Oponent
BLACHUT Dominik 9/08 MULTIKULTURNÍ PROSTOR VYŠEHRAD Mgr. Doubravka Svobodová
ČÍŽEK Jan 9/08 REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH DIVADELNÍCH BUDOV Mgr. Bedřich Gregorini Ing. Tamara Čuříková
DOUBRAVOVÁ Klára 6/08 DIVADLO BRATŘÍ FORMANŮ a jeho vývoj v letech 2000 až 2007 doc. PhDr. Jan Dvořák Jan Kratochvíl – ČT
LEŠČÁKOVÁ Jana 9/08 LINCOLN CENTER doc. JUDr. Jiří Srstka Mgr. Veronika Bednářová
MARŠÍKOVÁ Šárka 9/08 PROJEKT: INSTITUT CIRKUSOVÝCH UMĚNÍ V ČR Ing. Tamara Čuříková
POLÁK Ondřej 9/08 HLEDÁNÍ KLÍČE K DIVADLU V ČESKÉ TELEVIZI Mgr. Jiří Pittermann PhDr. Jana Hádková
STÁRKOVÁ Lenka 9/08 VÝZVA SOUČASNÉ DRAMATIKY A PŮVODNÍ DOMÁCÍ TVORBY VE VELKÉ BRITÁNII A ČR, SYSTÉM FINANČNÍ PODPORY A PROPAGACE FENOMÉN ROYAL COURT THEATRE Doc. PhDr. Jan Dvořák Mgr. Doubravka Svobodová
ŠŤASTNÁ Jana 9/08 DIVADLO NA TAHU Mgr. Doubravka Svobodová
VINAŘOVÁ Eliška 9/08 MYŠLENÍ O OBORU, PODTITUL: VÝUKA A STUDIUM MANAGEMENTU UMĚNÍ MgA. Michal Lázňovský
ZEMANOVÁ Marie 9/08 SOCIÁLNĚ DIVADELNÍ PROJEKTY MgA. Barbara Tůmová
JANKOVÁ Markéta- otázky č - 2007 6/08 Doplňková činnost divadel Mgr. Doubravka Svobodová doc. JUDr. Jiří Srstka Ing. Tamara Čuříková
FRIEDLOVÁ Eva č - 2007 6/08 Problematika současného tance a jeho produkční zajištění doc. JUDr. Jiří Srstka doc.PhDr. Jan Dvořák
VONDRAŠOVÁ Radka č - 2007 6/08 Internetové stránky divadla Mgr. Doubravka Svobodová MgA. Lukáš Matásek
PAJCHLOVÁ Magdaléna Č – 2005 - otázky 6/08 Město jako jeviště - karnevaly Doc. PhDr. Jan Dvořák MgA. Barbara Tůmová
KOUTSKÁ Blanka Č - 2006 9/08 Problematika galerií se zaměřením na výstavní činnost v hlavním městě Praha MgA. Barbara Tůmová Ing. Tamara Čuříková

Pozn.: Č - čekatel

V Praze dne 29. dubna 2008

Za správnost: Zdenka Červenková