Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Témata BA diplomových prací 2008

V akademickém roce 2007/2008 byla k státní závěrečné zkoušce v bakalářském stupni studia přihlášena následující témata.

DIPLOMANT TERMÍN TÉMA: BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Vedoucí Oponent
vedoucí ročníku:
Ing. Tamara Čuříková;
MgA. Eva Měřičková
-- ------ ------ ------
CIHLÁŘOVÁ Kristýna 9/2008
GONDOVÁ Veronika 9/2008 MEET FACTORY – SMÍCHOVSKÁ TOVÁRNA NA SNY…(…ANEB MEZINÁRODNÍ CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ) doc. PhDr. Jan Dvořák MgA. Jiří Sulženko
GREGOR Jan 9/2008 ABONMÁ Ing. Tamara Čuříková
JUŠČÍKOVÁ Aneta 6/2008 DIVADLO NA HRANICI -vývoj divadla na pozadí česko-polských kulturních vztahů MgA. Eva Měřičková Mgr. Jiří Pittermann
KOŠUT Viktor 9/2008 SCÉNICKÁ HUDBA PŘI DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍCH doc. JUDr. Jiří Srstka Mgr. at MgA. Petr Ostrouchov
MENZELOVÁ-KELYMANOVÁ Olga 9/2008 PRODUKCE A FUNDRAISING EXPOZICE VE VEŘEJNÉM PROSTORU Ing. Tamara Čuříková
MÍREK David 6/2008 „PROSTORY VHODNÉ PRO REALIZACI A PREZENTACI KULTURNÍCH PROJEKTŮ V OSTRAVĚ“ Mgr. Doubravka Svobodová MgA. Eva Měřičková
PÁNEK Lukáš 6/2008 MEZINÁRODNÍ FESTIVAL JAZZFEST KARLOVY VARY V KONTEXTU REGIONU doc. PhDr. Jan Dvořák
konzultant: Petr Bergmann
MgA. Michal Lázňovský
SCHMORANZOVÁ Viktorie 6/2008 GUSTAV SCHMORANZ A JEHO ÉRA V ND (první šestileté funkční období) Mgr. Doubravka Svobodová Mgr. Ondřej Černý
SOCHOVÁ Tereza 9/2008 KULTURA V ARMÁDĚ ČR doc. JUDr. Jiří Srstka
ŠVECOVÁ Aneta 6/2008 POVODNĚ V DLOUHÉ Ing. Tamara Čuříková konzultant: Mgr. Daniela Šálková MgA. Eva Měřičková

v Praze dne 21. dubna 2008
Za správnost: Zdenka Červenková