Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Témata BA diplomových prací 2007

V akademickém roce 2006/2007 byla k státní závěrečné zkoušce v bakalářském stupni studia přihlášena následující témata.

DIPLOMANT TERMÍN TÉMA: BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Vedoucí Oponent
vedoucí ročníku:
doc. PhDr. Jan Dvořák
DOLEJŠOVÁ Kristýna 6/2007 MOTUS doc. PhDr. Jan Dvořák MgA. Eva Měřičková
NOVOTNÝ Tomáš 6/2007 DIVADLO JAKO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST doc. PhDr. Jan Dvořák doc. JUDr. Jiří Srstka
PEŠKOVÁ Ludmila 6/2007 DIVADLO V KULTURNÍM ŽIVOTĚ VENKOVA Mgr. Doubravka Svobodová Mgr. Jiří Šesták
PETRLOVÁ Michaela 6/2007 ANALÝZA KULTURNÍ SITUACE REGIONU BŘECLAVSKO Mgr. Doubravka Svobodová PhDr. Margita Havlíčková
PODOLSKÁ Dominika 9/2007 FENOMÉN STODOLNÍ ULICE doc. PhDr. Jan Dvořák Mgr. Alice Olmová-Jarnotová
RÝGROVÁ Michaela 6/2007 ZOBRAZENÍ DIVADLA VE FILMOVÝCH TÝDENÍCÍCH Mgr. Jiří Pittermann doc. PhDr. Jan Dvořák
BUBAL Jan
Č - 2006
6/2007 TECHNICKÉ VYBAVENÍ DIVADEL I JEDNOTLIVÝCH PRODUKCÍ - PŘÍRUČKA Mgr. Doubravka Svobodová Mgr. Bedřich Gregorini
- ND
VILÍMKOVÁ Gabriela
Č - 2006
6/2007 DOPROVODNÉ PROGRAMY DIVADELNÍCH FESTIVALŮ MgA. Barbara Tůmová JUDr. Lenka Valová
- JAMU

Vysvětlivky: Č - čekatel
v Praze dne 3. května 2007
Za správnost: Zdenka Červenková