Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE - OBHÁJENÉ

Témata diplomových BAKALÁŘSKÝCH prací studentů katedry produkce /obhájená/

1994
Karlíková Kateřina Projekt na Divadlo Na Zábradlí na rok 199.
Horčičková Jana Projekt na festival Tanec Praha na rok 199.
Pitterová Lucie Projekt na Dejvické divadlo
Pěčová Vendula Projekt Divadla "K" na rok 199.
(v rámci celkového projektu MĚSTSKÝCH DIVADEL PRAŽSKÝCH)
Stěhulová Jana Projekt na divadlo stagionového typu
- Divadlo v Celetné"
Povolná Barbora ( Suchařípová) Projekt na představení Studia GAG v roce 199.
(Americký Frankeinstein v Praze)
Večeřová Alena Osamostatnění Divadla V Řeznické
1995
Nikodým Jiří Smluvní problematika při angažování výkonných umělců
Singerová Andrea Smluvní problematika při angažování výkonných umělců
Šafránková Daniela Pracovní úraz a jeho důsledky v divadelním provozu
Knappová Kateřina Smluvní problematika při vzniku divadelního souboru
Tančevová Sabina Formy divadelního podnikaní - vznik právnické osoby
Doležal Martin Ekonomická a právní problematika sponzoringu
Tuček Daniel Smluvní problematika při výrobě inscenace
1996
Horká Gabriela Analýza provozních osudů souborů absolventů DAMU
Kuchařová Daniela Personální management v divadlech
Matásek Lukáš Systém fungování repertoárových scén a seriálového uvádění inscenací
Němeček Milan Distribuce divadelního produktu
Studenková Lenka Festival - atypická presentace divadla
Syrový Daniel Public relations v praxi českého divadla 90 let
1997
Bartyzal Jiří Způsob financování a propagace jednorázových kulturně - společenských akcí
Čejková Kateřina Provoz loutkových divadel (příspěvkových organizací)
Kosečková Bohdana Muzikál po roce 1992 aneb nezávislé produkce - nový fenomén českého divadla
Kuchařová Pavla Subvencování divadel (porovnání ČR a Anglie)
Matějka Jakub Způsoby financování divadelních projektů
Nedvídek Adam Produkční a kultura v malých městech
Matějková Kamila- Roučková Formy divadelního fungování (porovnání fungování souborů vzniklých rozdělením divadla Semafor)
Štulcová Hana Činnost DILIA v letech 1949 - 1997
Trupl Jiří Možnosti využití marketingu v divadle
1998
Doberská Markéta Veřejné finance a systém státní podpory kultury v České republice se zaměřením na oblast divadelní
Gebouská Tereza Proměny pražské divadelní sítě (vývoj pražské divadelní sítě do současnosti s důrazem na divadla zřizovaná hl. m. Prahou)
Jíra Luděk Některé praktické aspekty spolupráce televize a divadla
Nezval Petr "Internet a divadlo" aneb využití a využívání sítě sítí v divadle
Němcová Karolína Vývoj systému odměňování v divadlech od roku 1982 se zaměřením na odměňování umělců
Růžková Daniela Daňová soustava v ČR a zdaňování neziskových organizací
Trešlová Jolana Organizace divadla - základní nástin struktury jednosouborového činoherního divadelního provozu
Tureček Jakub Počítač v produkční praxi
Vaňková Markéta Divadlo jako příspěvková organizace
1999
Baranová Nikola Palác Akropolis polyfunkční kulturní centrum
Gross Libor Vliv a význam společnosti SPT TELECOM, a.s. pro české divadlo konce 90. let
Kašparová Alice Nová média a divadlo
Ledererová Linda Nadace a divadlo
Michutová Marika Problematika divadelních periodik
Padevětová Šárka Italské profesionální divadlo (o subvencování, novém divadelním zákoně a dalších otázkách současného italského divadla)
Hora Jakub Provoz a financování německých divadel a proces přeměn německého divadelnictví v 90. letech
2000
Hrubý Michal České divadlo - přehlídka profesionálních souborů divadel ČR
Kašparová Anna Distribuce vstupenek divadel v České republice
Kubišta Štěpán Laterna Magika
Novotný Lukáš Nový způsob práce a podnikání v kulturní sféře na přelomu tisíciletí /INDEPENDENTS, HOMEWORKING, NKC/
Tesařová Lenka Právní formy v oblasti divadla /v teorii a praxi/
Václavová Denisa Site-Specific, divadelní projekty
Šnajperková Simona Pavel Švanda ze Semčic (1825 - 1891) český divadelní podnikatel 2. poloviny 19. století
2001
Brabencová Alžběta Divadlo Globe - nový divadelní prostor v Praze
Fraňková Romana Rozbor činnosti ds Disk - z hlediska provozu a ekonomie
Chloupek Vojtěch Právní vztah zastupovaného autora a jeho kolektivního správce
Kvasničková Tereza Rozbor činnosti divadelního studia DISK z hlediska historie
Lázňovský Michal Rozbor činnosti ds DISK z hlediska organizace a práva
Matvijová Lea Divadlo pro děti na území Hlavního města Prahy
Večerková Barbora Divadlo v Praze a cizinecký ruch
Vilímková Kateřina Rozbor činnosti ds DISK z hlediska programové náplně, marketingu a PR
Vedral Jakub Propagace divadla a divadelní inscenace z pohledu public relations
2002
Černý Jakub Vznik a existence studentského divadelního souboru
Erdélyiová Alena Internetový projekt E-Agora v rámci Evropské Unie
Chalupová Pavla První stálá taneční scéna Ponec
Kovaříková Jarmila Divadelní spolek Kašpar
Lišková Barbora Barokní divadlo na zámku v Českém Krumlově
Málek Jakub Mediální partnerství ČT
Neubauer Milan Otáčivé hlediště v Českém Krumlově
Pritz Jiří Umělecká agentura Foibos a její projekty
Prokop Petr Praha - evropské město kultury roku 2000 a živé umění
Jílková Adéla Proměny Pražského divadelního festivalu německého jazyka
Martincová Karolína Divadelnictví v Táboře
2003
Bouček Libor Producent a producentský systém v divadle a televizi
Drdáková Libuše Kulturní dům DOBEŠKA "multifunkční prostor"
Holeček Ivan Produkce spektakulárních projektů a teatralizované show
Kašpar David Divadlo a cirkus aneb kapitoly o vzájemném vztahu
Kubáčková Šárka Od Umělecké Besedy k Divadlu Na Prádle
Kučerová Tereza Problematika exportu divadelního produktu
Kubišta Ondřej Přírodní divadla v českých zemích
Pajchlová Magdaléna Mezi ploty divadelní festival
Sulženko Jiří Mezinárodní síť Nezávislých Kulturních Center transeuropehalles
Vondrašová Radka Proměny Městských Divadel Pražských
Weberschinke Jiří "Squatt" fenomén alternativní kultury
2004
Hlaváčová Barbora Mezinárodní festival Divadlo Plzeň
Koutská Blanka Dejvické Divadlo
Koranda Miroslav Kulturní dispozice Chomutovska
Palouš Matěj Polygrafie a její využití v divadle
Průdek Lukáš Divadelní situace v Českých Budějovicích
Rothová Michaela Odměňování ve specifických divadelních provozech
Štajfová Adéla Ředitelská éra Bedřicha Prokoše v Národním divadle (1958 - 1964)
Valachová Barbora Agentáž operních pěvců
2005
Janková Markéta Od velké operety k Divadlu v Dlouhé
Kolenová Bohdana Cenová a obchodní politika divadel
Sugrue Eva Analýza kulturní situace v Uherském Hradišti
Zemanová Marie Projekt multifunkčního kulturního centra v Trutnově
Staněk Tomáš "Herecká asociace"
Stárková Lenka Studio Damúza
2006
Blachut Dominik ZLOMVAZ FESTIVAL VYSOKÝCH DIVADELNÍCH ŠKOL
Čížek Jan ORGANIZACE A PROVOZ DIVADLA PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE V POROVNÁNÍ S VYŠŠÍ ODBORNOU ŠKOLOU HERECKOU
Doubravová Klára DIVADLO BRATŘÍ FORMANŮ
Pouť ze Střeleckého ostrova do Národního divadla
Kulifay Zuzana KULTURNÍ STRATEGIE V ÚSTECKÉM KRAJI
Leščáková Jana TEATRO ALLA SCALA
Maršíková Šárka POULIČNÍ DIVADLO
Realizace a organizace
Polák Ondřej PREZENTACE KULTURY V ČESKÉ TELEVIZI SE ZVLÁŠTNÍM ZAMĚŘENÍM NA POŘAD DIVADLO ŽIJE!
Poláková Alexandra SROVNÁNÍ DIVADEL ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM A DIVADEL FUNGUJÍCÍCH JAKO S.R.O. NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Šťastná Jana SROVNÁNÍ MARKETINGOVÝCH STRATEGIÍ VÍCESOUBOROVÝCH REGIONÁLNÍCH DIVADEL
(Divadlo J.K. Tyla v Plzni, Moravské divadlo v Olomouci, Divadlo F. X. Šaldy v Liberci)
Vinařová Eliška FUNKCE DIVADELNÍHO PLAKÁTU
2007
Bubal Jan TECHNICKÉ VYBAVENÍ MALÝCH DIVADEL I JEDNOTLIVÝCH PRODUKCÍ - PŘÍRUČKA
Dolejšová Kristýna o.s. MOTUS
Novotný Tomáš DIVADLO JAKO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST
Pešková Ludmila DIVADLO V KULTURNÍM ŽIVOTĚ VENKOVA
Petrlová Michaela ANALÝZA KULTURNÍ SITUACE REGIONU BŘECLAVSKO
Podolská Dominika FENOMÉN STODOLNÍ ULICE
Rýgrová Michaela ZOBRAZENÍ DIVADLA VE FILMOVÝCH TÝDENÍCÍCH
Vilímková Gabriela DOPROVODNÉ PROGRAMY DIVADELNÍCH FESTIVALŮ
2008
Gregor Jan ABONMÁ
Juščíková Aneta DIVADLO NA HRANICI - vývoj divadla na pozadí česko-polských kulturních vztahů
Košut Viktor SCÉNICKÁ HUDBA PŘI DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍCH
Menzelová-Kelymanová Olga PRODUKCE A FUNDRAISING EXPOZIC V OTEVŘENÉM PROSTORU
Mírek David PROSTORY VHODNÉ K PREZENTACI A REALIZACI
KULTURNÍCH PROJEKTŮ V OSTRAVĚ
Pánek Lukáš MEZINÁRODNÍ FESTIVAL JAZZFEST KARLOVY VARY V KONTEXTU REGIONU
Schmoranzová Viktorie GUSTAV SCHMORANZ A JEHO ÉRA V ND 1900–1922 (první šestileté funkční období)
Sochová Tereza KULTURA V ARMÁDĚ ČR
Švecová Aneta POVODNĚ V DLOUHÉ
2009
Cihlářová Kristýna ROLE DIVADLA VE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM – budování firemního partnera
Gondová Veronika MeetFACTORY – SMÍCHOVSKÁ TOVÁRNA NA SNY…
Chalupský Ondřej AUDIENCE DEVELOPMENT – využití customer relationship management a prodejních databázových systémů pro rozvoj publika
Košařová Eva POZICE AGENTURY DOMINIK CENTRUM S.R.O. NA PLZEŇSKÉ KULTURNÍ SCÉNĚ
Mysliveček Adam PROBLEMATIKA DANĚ Z PŘÍJMU U O.P.S.
Patzelová Eliška INTERNET JAKO PROSTŘEDEK PROPAGACE DIVADLA
Skovajsová Tereza ANIMACE KULTURY
Šilarová Linda DĚTI DĚTEM, STUDENTI STUDENTŮM od Dětského studia v divadle Labyrint k Dětskému divadelnímu studiu Prahy 5
Vávrová Diana FUNDRAISING OD SOUKROMÉHO SEKTORU
Vlčková Jovanka ROLE DIVADLA TA FANTASTIKA NA ZMĚNY GRANTOVÉHO SYSTÉU MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY
2010
Brtnická Dagmar JOZEF BEDNÁRIK – POČÁTKY UMĚLECKÉ DRÁHY A Z-DIVADLO ZELENEČ
Černá Tereza KULTURA V RÁMCI SOKOLSKÉ ORGANIZACE A BUDOVY SOKOLOVEN
Hostomská Martina Anna DIVADELNÍ SÍŤ VE STŘEDOČESKÉM KRAJI PO ROCE 1989
Chrdle Milan TRANSFORMACE DEJVICKÉHO DIVADLA NA O.P.S
Kalinová Barbora MEDIÁLNÍ PARTNERSTVÍ
Kaniaková Valerie ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY ORCHESTRÁLNÍHO HUDEBNÍKA, JAKOŽ I DALŠÍ PROBLÉMY SPOJENÉ S PROVOZEM OPERNÍHO orchestru
Mathauserová Hana DIVADLO ŠKOLÁM
Režová Michaela ČESKÁ CENTRA
Roušalová Tereza MOTIVACE NOVODOBÉHO ČESKÉHO DONÁTORA UMĚNÍ
Smotlachová Magdalena EVROPSKÁ VYSÍLACÍ UNIE
Topinka Jan DĚDICKÉ ŘÍZENÍ V AUTORSKÉM PRÁVU
Vyšohlídová Jana PROVOZOVÁNÍ PROFESIONÁLNÍHO LOUTKOVÉHO DIVADLA OD KONCE 18. STOLETÍ DO ROKU 1949
2011
Adolfová Barbora DIVADLO ZA PLOTEM
Burešová Eva DIVADLO CONTINUO
Jirka Tomáš PROCULTURE
Kamenická Kristýna LISABONSKÁ OPERA A BALET (V KONTEXTU SOUČASNÉHO PORTUGALSKÉHO DIVADLA)
Nesvadbová Nora CAFÉ TEATR ČERNÁ LABUŤ A VÝVOJ KAVÁRENSKÉHO DIVADLA V ČECHÁCH
Rappaport Barbora SPONZORSKÁ STRATEGIE A VYHLEDÁVÁNÍ SPONZORŮ
Teuberová Jolana DIVADELNÍ ARCHITEKTURA A JEJÍ NOVÉ SPOLEČENSKÉ FUNKCE
Urbánková Monika NADACE PODPORUJÍCÍ KULTURU
Vahalová Lenka PODPORA KULTURY VE VYSÍLÁNÍ ČESKÝCH CELOPLOŠNÝCH ROZHLASOVÝCH STANIC
Velichová Irena LITERÁRNÍ FESTIVALY
2012
Hůlková Kateřina SMLUVNÍ VZTAHY V DIVADLE
Kravcová Zuzana ELEKTRONICKÝ FUNDRAISING V KULTURNÍ SFÉŘE
Krenčíková Eva SPECIFIKA KABARETU Z HLEDISKA ŽÁNRU A PROVOZOVÁNÍ
Jordan Hanuš CIRKUS
Dynková Anna TANEČNĚ-SOCIÁLNÍ PROJEKTY