Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Diplomové práce

Témata připravovaných a obhájených BA a MA diplomových prací a návrhy témat pro budoucí diplomové práce.

Nabídka témat diplomových prací příklady témat BA i MA diplomových prací na katedře produkce DAMU
Registr obhájených prací Všechny bakalářské i magisterské diplomové práce obhájené na KP od roku 2006 najdete v následujícím registru vysokoškolských závěrečných prací (VŠKP) AMU
Archiv Zde najdete starší závěrečné práce absolventů KP DAMU. Seznamy jsou orientační.