Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Časový rozpis BA zkoušek dne 13. června 2017

Čas zkoušky

DIPLOMANT

TÉMA:

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

VDP

Vedoucí diplomové práce

O

Oponent

 

ÚTERÝ

13. června 2017

 

 

 

 

 

9:00 – 9:30

JOHN Petr

Divadelní festivaly v České republice

PROKOP Petr MgA.

LÁZŇOVSKÝ Michal MgA., Ph.D.

 

9:30– 10:30

MICHEL Andrea

Crowdfunding pro divadlo

HUDEČEK Martin MgA.

LEDVINOVÁ Jana Ing.

 

10:30– 11:30

PELECHOVÁ Andrea

Internetové technologie a divák

využití internetových technologií ve prospěch divadla a jeho diváka

HUDEČEK Martin MgA.

SULŽENKO Jiří MgA., Ph.D.

 

11:30– 12:30

PŘÍKOPOVÁ Michaela

Produkční systém divadel West End v Londýně

NEKOLNÝ Bohumil

doc. Mgr.

SVOBODOVÁ Doubravka MgA. et Mgr.

 

12:30 – 13:30

Přestávka

 

 

 

 

13:30 – 14:30

RUNDOVÁ Kateřina

Kulturní politika hlavního města Prahy

JEŽEK Vlastimil Mgr.

KAŠPAR David MgA.

 

14:30 – 15:30

STICZAYOVÁ Sofie

Participativní divadlo

profesionální spolupráce s neprofesionálem

SULŽENKO Jiří MgA., Ph.D.

LOTKER Sodja MgA.

 

15:30 – 16:30

SVOBODOVÁ Pavlína

Dobrovolnictví v divadle

JEŽEK Vlastimil

Mgr.

MÜLLEROVÁ Magdalena Mgr.

 

16:30 – 17:00

Vyhodnocení zkoušek

 

 

 

 

17:30

Vyhlášení výsledků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 10. května 2017.

Za správnost: Zdenka Červenková.