Katedra produkce

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

BA zkoušky

Okruhy otázek z teorie oboru Okruh otázek k ústním bakalářským zkouškám katedry produkce DAMU
Seznam základních pramenů k Bc. státní zkoušce Znalost následujících pramenů je k bakalářské státní zkoušce nezbytná. Na informace obsažené v následujících pramenech bude diplomant v průběhu zkoušky přímo dotazován. To neznamená, že tento seznam pramenů je kompletní. Nutná je samozřejmě i znalost dalších povinných pramenů uvedených u jednotlivých předmětů bakalářského studijního plánu.