Katedra činoherního divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

prof. JUDr. Vladimír Franz

prof. JUDr. Vladimír Franz, český hudební skladatel, vysokoškolský pedagog, malíř a publicista, se narodil v Praze dne 25. května 1959. Po absolvování gymnázia vystudoval v letech 1978–1982 Právnickou fakultu University Karlovy a získal doktorát práv; současně se však systematicky vzdělával v oblasti umění a věnoval se vlastní umělecké tvorbě. Během studií práv studoval soukromě malbu u Karla Součka a Andreje Bělocvětova, dějiny umění u Jaromíra Homolky, dějiny hudby u Jaromíra Kincla a zejména skladbu u Miroslava Raichla a Vladimíra Sommera. V téže době také spoluzaložil autorské hudební divadlo Kytka, v němž působil jako scénograf, výtvarník a hudební skladatel.

 

Hudební dílo: K nejvýznamnějším hudebním dílům Vladimíra Franze patří:

 

 • Symfonie č. 1 „Písně o Samotách“, symfonie pro baryton, dětský hlas, sólo vypravěče, dětský a smíšený sbor, varhany a velký orchestr; Severočeská filharmonie Teplice, 2004;
 • symfonické variace „Co jsem měl dnes k obědu“; Severočeská filharmonie Teplice, Státní filharmonie Brno, Filharmonie B. Martinů Zlín, Janáčkova filharmonie Ostrava, 2002–2005;
 • Měšťák šlechticem, koncertní předehra; orchestr Berg, 2007;
 • Radobÿl, hudební báseň pro velký orchestr; Česká filharmonie, 2010; Moravská filharmonie Olomouc, 2014;
 • Morava, hudební báseň; Filharmonie Brno, 2014;
 • Pražské divertimento; Pražský komorní orchestr, 2016;

 

 • Ludus Danielis, opera-oratorium; 1989;
 • Údolí suchých kostí, opera-oratorium; Ars Brunensis Chorus, 2009;
 • Válka s mloky, opera; ND Praha, 2013;

 

 • Pokušení sv. Antonína, zpěvohra na libreto Jiřího Suchého; Divadlo Semafor, 2001;
 • Zlatovláska, balet; ND Praha, orchestr Berg, 2006;

 

 • Křik strašidel, melodram na text básně Jaroslava Seiferta; 1981;
 • Tractatus Pacis; kantáta pro smíšený na texty návrhu mírové smlouvy Jiřího z Poděbrad a novozákonní Apokalypsy; Ars Brunensis Chorus, 1997; Pražský filharmonický sbor, 2005;
 • Zářící noc, cyklus madrigalů; Ars Brunensis Chorus, 2006;
 • Na paměť konce časů, variace pro varhany k uctění památky internovaných kněží; Klášter Želiv, 2016;

 

 • Mládenci v peci ohnivé, kapesní oratorium; Bohemia Cantat, 2007; Ars Brunensis Chorus a DAMA DAMA, Brno, 2011;
 • Prezidentská volba, kapesní oratorium; Bohemia Cantat, 2014.

 

Vladimír Franz dosud zkomponoval hudbu k více než 150 divadelním inscenacím, třem hraným filmům, k řadě televizních a rozhlasových pořadů, tři scénická oratoria, 150 písní a hudbu k mnoha dalším projektům v Čechách i v zahraničí.