Katedra činoherního divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

prof. PhDr. Daria Ullrichová

Od roku 1990 učí na KČD DAMU v oboru dramaturgie, od roku 1996 je docentkou, od roku 2003 vedoucí ročníku. Působí jako vedoucí Kabinetu dramaturgie a vede volitelný Interpretační seminář.

Vystudovala na FF UK sociologii a na pražské DAMU dramaturgii v ročníku prof. Jaroslava Vostrého a prof. Františka Štěpánka. Ke konci studia byla krátce lektorem Divadla na Vinohradech.

1975-1985

Angažmá v Divadle J. Průchy v Kladně, kde byly uvedeny její překlady her: A. P. Čechov: Labutí píseň (režie J. Vostrý), M. Gorkij: Letní hosté (režie J. Vostrý), Upravila Tylova Jana Husa (režie M.Horanský) a dramaturgovala Aischylovu Oresteiu (režie J. Vostrý).

1985-1988

Angažmá v Divadle S. K. Neumanna, kde byly uvedeny její překlady her: Bulgakov: Útěk (režie M. Horanský), M. Gorkij: Barbaři (režie J. Nebeský).

Dramaturgovala např. Albeeho hru Kdo se bojí Virginie Wolfové (režie J. Grossman).

1988-1990

Angažmá v Divadle E. F. Buriana, kde dramaturgovala např. Strindbergovy Věřitele (režie: J.Nebeský).

1994-2002

Angažmá v Divadle Komedie. S režisérem Michalem Dočekalem spolupracovala na inscenacích her: L. Andrejev: Ten, který dostává políčky; A. P. Čechov: Tři sestry; W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské, Kupec benátský a Král Lear; A. N. Ostrovskij: Les, P. O. Enquist: Obrázkáři, A. Christie: Deset malých černoušků aj. Byl zde uvedený také její překlad hry T. Bernharda: U cíle (režie A. Goldflam).

2002 – dosud

Angažmá v činohře Národního divadla v Praze. Dramaturgicky se zde podílela na inscenacích Rostandova Cyrana z Bergeracu (ND 2002, režie M. Dočekal), Shakespearova Romea a Julie (StD 2003, režie Morávek), Brechtova Dobrého člověka ze Sečuanu (StD 2003, režie M. Čičvák), Moli rova Lakomce (StD 2004, režie M.Dočekal), Sigarevova Černého mléka (DK 2004, režie J. Kačer, je i překladatelkou této hry). Upravila Schillerovy Úklady a lásku (StD 2005, režie J. Nebeský), dramaturgicky připravila Shawovu hru Pygmalión (StD 2005, režie M. Dočekal) a Schnitzlerovu hru Duše – krajina širá (StD 2005, režie I. Rajmont – inscenaci byla v roce 2006 udělena Pražským divadelním festivalem německého jazyka CENA MAX). Dále dramaturgicky spolupracovala s režisérem Dočekalem na Shakespearově Richardu III. (StD 2006), na Gogolově Revizorovi (StD 2006), na Jiráskově Otci a Františákově hře Doma (ND 2007), s režisérem Nebeským na Moli rovu Donu Juanovi (StD 2008) aj.