Katedra činoherního divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

doc.MgA. Zuzana Sílová, Ph.D.

Od roku 1999 vyučuje (nejprve externě, od roku 2001 interně) dramaturgii na KČD DAMU, přednáší v cyklu Divadlo v české kultuře a vede semináře teorie a historie divadla se zvláštním zaměřením na české herectví. Od roku 2005 je vedoucí kabinetu historie a teorie katedry činoherního divadla DAMU. V roce 2007 se habilitovala v oboru teorie divadelní tvorby. Je členkou vědecké rady Ústavu dramatické a scénické tvorby DAMU – vědeckovýzkumného a uměleckovýzkumného pracoviště, kde působí i jako školitelka studentů doktorského studia oboru Scénická tvorba a teorie scénické tvorby (scénologie). Je také zástupkyní šéfredaktora časopisu Disk a odpovědnou redaktorkou edice Disk, které jmenovaný ústav připravuje.

1975–1981 studia na Státní konzervatoři v Praze (studium herectví u Jaroslavy Adamové a Radovana Lukavského na hudebně-dramatickém oddělení a herecké angažmá v oblastních divadlech – Karlovy Vary, Opava).

1981–1986 studia na pražské DAMU (studium dramaturgie u Ladislava Vymětala, Jaroslava Vostrého a Lidmily Hustolesové, 1985 stáž v Divadelním ústavu), Hlavně že mi rozumíš (div. hra, premiéra DISK 1986).

1986–1990, a 1991–1993 Divadlo na Vinohradech, Praha (1986 lektorka, od r. 1988 dramaturgyně)

1994–1995 Činoherní klub Praha (dramaturgyně)

1995–1996 Propagační a tiskové oddělení ND (redaktorka).

1996–2000 svobodné povolání (kriticky činná zejména v Divadelních novinách, v nakladatelství Achát vydala 3 herecké monografie (Věra Galatíková. Obrazy ženského údělu, 1997; Marián Labuda. Role a duše, 1997; Radovan Lukavský, 1999)

Současná vědeckovýzkumná a publikační činnost viz http://casopisdisk.amu.cz.