Katedra činoherního divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Kabinet pohybové výchovy

zajišťuje výuku pohybových disciplín pro katedru činoherního divadla. Je to kontinuální pedagogický proces, nastavený do šesti semestrů.
Program výuky je postaven na čtyřech základních předmětech pohybové výchovy:

trénink - slouží k osvojení si techniky a fyzické zdatnosti

tanec - akcentuje stylizovaný pohybový projev, tj. tanečnost-múzičnost, napříč všemi historickými obdobími až po současnost

jevištní pohyb - rozvíjí představivost, fantazii a inspiruje k vlastnímu tvůrčímu procesu

akrobacie - jako ryze specifický předmět slouží k osvojení si virtuózních pohybově-gymnastických technik

Součástí výuky kabinetu pohybové výchovy jsou i předměty fakultativní – šerm, step


Vedoucí kabinetu: doc. Martin Pacek

 

Sekretářka katedry: Eva Kučerová


telefon: 234 244 221
služební mobil: 721 855 936
email:

 

PEDAGOGOVÉ KABINETU:

 

Burianová Blanka Mgr. MgA.

Hanušová Jana doc.