Katedra činoherního divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Mgr. Regina Szymiková

 

           

Vedoucí Kabinetu hlasové a mluvní výchovy Katedry činoherního divadla na Divadelní fakultě AMU,

Vyučuje hlasovou a mluvní výchovu a teorii jevištní mluvy

V roce 1976 absolvovala DAMU, obor herectví. Do roku 1985 členka činohry Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. V roce 1986 zakončila aspiranturu v oboru Jevištní řeč – herectví

Je nositelkou certifikátů ze zahraničních  kongresů  Salzburgu, 2006, PEVOC v Drážďanech, 2008, PEVOC v Marseille, 2011, IALP v Athénách, 2010,PEVOC v Praze, 2013( workshop hlasové terapie), PEVOC Florencie, 2015.,

Vyučuje rétoriku na Přírodovědné fakultě UK a na Diplomatické akademii

 

Působila jako pedagog jevištní řeči a operního herectví na pěveckém oddělení Konzervatoře Praha, kde režírovala 16 operních absolventských inscenací (Cena Jednoty hudebního divadla za inscenaci Kouzelné flétny na festivalu Opera  2003), režie 4 operních inscenací v Městském divadle Karlovy Vary., scénických  výstupů pro výchovné koncerty FOK, Sonetů W. Shakespeara v Divadle U Valšů,

 

 

Podílela se na výzkumu barvy mluvního hlasu v Centru zvukové tvorby Hudební fakulty AMU.(2005 -2009)

Pedagogicky působila na Zemědělské univerzitě v Praze ( 2012- 2014),

na muzikálovém oddělení. Konzervatoře Jaroslava Ježka ( 2013 - 2014)

 

Je stálou  hlasovou  poradkyní činoherních divadel od roku 1994 (Divadlo na Vinohradech,,MDP,Švandovo divadlo,Divadlo Příbram,Divadlo Kladno ,Shakespearovské slavnosti,Divadlo na Fidlovačce,Činoherní klub,Divadlo pod Palmovkou, atd.)

Jazyková poradkyně na muzikálech „Pěna dní“,“Evita“, „West side story“,

členka porot divadelních přehlídek,

lektorka mluvního projevu televizních a rozhlasových redaktorů, souborů amatérských divadel.

V Hlasovém centru, Praha vedla  hlasové kurzy pro učitele a logopedy,pravidelně  prováděla  reedukace hlasu pacientů (2006 - 2015.)

Spolupracovala s lékaři ORL kliniky Fakultní nemocnice Hradce Králové na hlasové reedukaci pacientů.(2011,2012)

 

Spoluautorka učebnice Foniatrie – Hlas,(Tobiáš, 2011), výukového DVD pro Pedagogickou fakultu v Plzni,(2014), skript „ Hlasová a mluvní výchova pro pedagogy“,“Praktická cvičení k hlasové výchově pro pedagogy“ (Haelthcom,2014).

 

Workshopy a přednášky na konferencí Umělecký Hlas v Praze a Bratislavě (2011 – 2015).

seminář pro logopedy a foniatry v Žilině (2013), rétorika a hlasová výchova pro studenty a pedagogy různých typů škol (VŠE Praha, ČUT v Brně, Pedagogická fakulta v Plzni, Teplická konzervatoř atd.)

Byla autorkou, garantem a školitelem dvouletého akreditovaného Kurzu hlasové pedagogiky a terapie na DAMU ve spolupráci s Hlasovým centrem Praha ( 2013- 2015).

 

Zabývá se individuálním poradenstvím v oblasti hlasu a řeči. 

Režie operních absolventských představení:

 • W.A.Mozart: Bastien a Bastienka

Figarova svatba

Don Giovanni (Praha kulturní město 2000

Kouzelná flétna

La Clemenza di Tito

 • G.Puccini: Gianni Schicchi
 • D.Milhaud: Ariadna na Naxu

Únos Evropy

Faidra

 • A.Lortzing: Zkouška na operu
 • G.Massenet: Portrét Manon
 • V.Blodek: V studni
 • B.Smetana: Výstupy z oper
 • Š.Voseček: Žižkovské dvojzpěvy – Soudničky (Netradiční žižkovský podzim 2001, Festival Opera 2001)
 • P.Hindemith: Tam a zpět

Přírodovědecká fakulta UK – hlasová výchova a rétorika (Katedra učitelství a didaktiky – externě)

Hudební fakulta AMU (Centrum zvukové tvorby) – výzkumný pracovník (barva a kvalita mluvního hlasu 2005 – 2009)

Vedení kurzů, dílen a seminářů, publikační činnost:

Kurzy rétoriky – Justiční akademie, ČSOB, Poštovní spořitelna, Fakulta informatiky Univerzity HK (r. 2005)

Kurzy jevištní řeči – Přehlídka amatérských divadel Jiráskův Hronov, Divadlo „M“ Duchcov (od r. 2002 dosud)

Dílny hlasové výchovy – Letní divadelní dílny Šumperk (1986, 1988), Šrámkova Sobotka, Wolkerův Prostějov (1995 – 1998), Mistrovské kurzy pro pedagogy zpěvu ZUŠ (listopad 2007, 8,9, 10)

Dílna herecko-režijní k opeře – La Clemenza di Tito, Figarova svatba (ND – Divadlo Kolovrat) – Evropské operní dny (únor 2008)

Lektor kurzu hlasové terapie na ORL klinice FN Hradec Králové 2011.

Workshop na evrop.kongresu o hlase PEVOC Praha, srpen 2013,

Seminář pro ORL lékaře na Foniatrickém kongresu v Hradci Králové, červen 2013

Přednáška  pro pedagogy o hlas.edukaci na VŠE v Praze,listopad 2013,

Seminář pro studenty zpěvu Konzervatoře v Teplicích, 2013,

Výukové DVD pro Pedagog.fakultu v Plzni, 2013

Seminář pro logopedy a foniatry v Žilině, prosinec 2013,

Semináře hlas.výchovy pro pedagogy  Provozně – ekonom.fakulty Zeměděl.univerzity  leden,únor 2014,

 

 

Účast na workshopech:

Evemarie Haupt – hlasová a dechová technika (hlasový pedagog, logoped, Mnichov)

Margarete Saatweber – dech, hlas, pohyb, hlasová terapie (hlasový terapeut a pedagog, Bad Nenndorf)

Lektor workshopu na kongresu „Umělecký hlas“( 2009,10,)

Členka poroty Pražský pěvec, garant Ceny Hlasového centra o.p.s. za barvu hlasu ( Mezinár. pěvecká soutěž A. Dvořáka v Karlových Varech)

Workshop pro Slovenskou logopedickou společnost, Bratislava, 2017

Hlasová a jazyková spolupráce s pražskými i mimopražskými divadly:

Divadlo Na Vinohradech: Poslední z Hausmannů“  ( 2014), od r. 1993 – Maškaráda, Škoda, že byla děvka, Kupec benátský, Král jelenem, Hostina u Petronia, Královna Kristýna, Král Krysa, Markýza de Sade, Brouk v hlavě, Dáma od Maxima, Jak je důležité míti Filipa, Donaha! , Marie Stuartovna, atd.)

Činoherní klub (Zkrocení zlé ženy, Rozbitý džbán)

Městská divadla pražská:  Sen čaro)vné noci( 2013, ABC),Jak je důležité míti Filipa, Večer tříkrálový, Frederik, Mamzelle Nitouche, Dvojí hra, Na titulní straně, Pygmalion, Veselé paničky Windsdorské, Jezinky bezinky, Bez obřadu, Limonádový Joe, Peer Gynt , Král Lear atd.)

Švandovo divadlo (Veta za vetu, Poručík z Inishmoru, Vášeň jako led, Žebrácká opera, Ženitba)

Divadlo Komedie (Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské)

Činoherní kub Ústí nad Labem (Romeo a Julie, Probuzení jara)

Jihočeské divadlo ČB (Jak je důležité míti Filipa, opera Kavkazský křídový kruh)

Divadlo Kladno (Revizor, Romeo a Julie, Richard III., Nebezpečné vztahy)

Městské divadlo Most (Romeo a Julie)

Horácké divadlo Jihlava (Sen noci svatojánské)

Klicperovo divadlo Hradec Králové (Troilus a Kressida)

Muzikály: Pěna dní (ABC), Evita (Výstaviště), West Side Story (Hudební divadlo Karlín)

Letní shakespearovské slavnosti – Jindřich IV.

Divadlo J.K.Tyla v Plzni:  Pygmalion (2012)

 

Operní režie:

Městské Divadlo Karlovy Vary

 • Viva Mozart! (scénické výstupy z Mozartových oper)
 • G. Rossini (Lazebník sevillský)
 • W.A. Mozart (Figarova svatba)

Státní opera Praha

 • O. Mácha (Nenávistná láska – Bušení na železnou oponu)

Kostel sv. Šimona a Judy

 • Výchovné koncerty pro FOK (scénické provedení operních výstupů 2008,9)
 • Výstupy z opery B. Smetany „Prodaná nevěsta“ – Obříství 2010

Ceny: Cena Festivalu Opera 2003 (W.A.Mozart – Kouzelná flétna) – nejlepší operní inscenace v kategorii uměleckých škol s důrazem na herecké vedení zpěváků

 

Členka poroty na divadelní přehlídce v Červeném Kostelci, březen 2013