Katedra činoherního divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Kabinet hlasové a mluvní výchovy

zajišťuje v magisterském studiu oboru herectví činoherního divadla výuku techniky mluveného projevu, jevištní řeči, zpěvu, přednesu, rozhlasového herectví, melodramu, dabingu a teorie jevištní řeči. Cílem výuky je systematické komplexní rozvíjení psychosomatických předpokladů hlasového a mluvního projevu.

Vedoucí kabinetu: Szymiková Regina Mgr.

Sekretářka kabinetu: Eva Kučerová

telefon: 234 244 221 
služební mobil: 721 855 936
email: Eva.KUCEROVA@damu.cz

 

PEDAGOGOVÉ KABINETU:


Balašová Jana MgA. 

Bezoušková Martina MgA.

Javůrková Mirjam Mgr.

Sajfertová Zdeňka MgA.

 

 

 

Externí pedagogové a korepetitoři

 

Hana Kofránková PhDr. - umělecký přednes

Klezla Eduard MgA. - zpěv

Tomáš Trapl Mgr. - zpěv

Ester Godovská - korepetice

Jana Holmanová MgA. - korepetice

Petr Ožana - korepetice