Katedra činoherního divadla

stripe1
stripe2stripe3stripe4

Katedra činoherního divadla

zajišťuje čtyřleté studium herectví na stupni magisterském, dále pak studium režie a dramaturgie na stupni bakalářském (tříleté) a navazujícím magisterském (dvouleté).

Studijní programy jsou založeny na rozvíjení základních principů evropské činohry v souladu s profesními požadavky i současným vývojem a poznáním v oblasti divadla a dramatických umění. Za východisko divadelnosti je považována dramatičnost jako kvalita, jež dává impulzy a předpoklady k tvorbě herecké postavy prostřednictvím dramatického jednání. Tento ústřední princip je uplatňován ve vztahu k dramatické literatuře - dramatu jako specifickému druhu literatury nebo materiálu prozaickému či dokumentárnímu, které jsou touto cestou transformovány v jevištní strukturu a specifický systém, tak aby ve svém souhrnu vytvořily inscenaci a ve vzájemné interakci s publikem divadelní představení. 

 

Vedoucí katedry:

prof. MgA. Jan Burian

 

Zástupce vedoucího:

Mgr. Jana Kudláčková

doc. MgA. Jakub Korčák

 

Sekretářka katedry:

Eva Kučerová

 

telefon: 234244221
služební mobil: 721 855 936
email: eva.kucerova@damu.cz