Katedra autorské tvorby a pedagogiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Publikace ke stažení

Dialogické jednání jako otevřená otázka Sborník z konference 13. a 14. 11. 1997 na AMU. Editorka Eva Vyskočilová. Vydala Akademie múzických umění v Praze, divadelní fakulta, katedra autorské tvorby a pedagogiky, Praha 1997. ISBN 80-85883-29-5
Herecká propedeutika. Proč, pro koho a jak? Redakce Michal Čunderle. Ilustrace Barka Zichová. Grafická úprava Jan Zich. Vydala Akademie múzických umění v Praze, Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, Praha 2006. ISBN 80-7331-060-0
Herecká propedeutika mezi autorstvím a herectvím Hančil & Malaníková: Herecká propedeutika mezi autorstvím a herectvím Reflexe semináře herecká propedeutika, resp. herecká tvorba v autorském tvaru na katedře autorské tvorby a pedagogiky 2007–2016. Redakce Michal Čunderle. Grafická úprava a sazba Jan Zich. Brkola, Praha 2016. ISBN 978-80-88151-04-3
Hlas, mluva, řeč Sborník ze semináře 3. 6. 2005 v Divadle Na zábradlí. Redakce Michal Čunderle a Eva Slavíková. Grafické zpracování Jan Zich. Vydala Akademie múzických umění v Praze, Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, Praha 2006. ISBN 80-7331-074-0
Řeč, mluva, hlas Sborník ze semináře 11. 11. 2005 v Divadle Na zábradlí. Redakce Michal Čunderle a Eva Slavíková. Grafické zpracování Jan Zich. Vydala Akademie múzických umění v Praze, Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, Praha 2006. ISBN 80-7331-074-0
Psychosomatika a Pohyb Sborník ze Semináře ke studiu psychosomatických disciplín (30. 10. 2006 v Divadle Na zábradlí) a Výchova pohybem k osobnostnímu projevu (16. 11. 2007 tamtéž). Redakce Michal Čunderle (Psychosomatika) a Zdenka Kratochvílová, Hana Malaníková a Irena Pulicarová (Pohyb). Grafická úprava a sazba Jan Zich. Vydala Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, Praha 2008. ISBN 978-80-7331-135-3