Katedra autorské tvorby a pedagogiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

prof. PhDr. Jana Pilátová

prof. PhDr. Jana Pilátová (11. 2. 1945 Praha)

Prof. PhDr. Jana Pilátová je učitelka, teoretička, kritička a dramaturgyně; studovala teatrologii a psychologii na FFUK. Byla roku 1968 na stáži v Teatru Laboratorium ve Wroclavi a o práci Jerzyho Grotowského od té doby píše a učí; přeložila jeho texty do češtiny. Pracovala jako redaktorka (nakladatelství Orbis, Panorama) a v Polském kulturním středisku. Od roku 1990 učí na DAMU o proměnách divadla (hlavně XX. století), vede interpretační a divadelně antropologický seminář a dílny. V roce 1998 na DAMU založila a pět let vedla Integrační program kreativity a jeho výsledky (dílny, představení, přednášky) prezentovala doma i v zahraničí. Publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech, účastní se mezinárodních konferencí a projektů zaměřených na přesahy divadla (např. polské projekty „víc než divadlo“ nebo „divadlo pro život”) a divadelní pedagogiku (ISTA – Mezinárodní škola divadelní antropologie). Vede diplomové a disertační práce a divadelní projekty svých studentů, s divadelním studiem Farma v jeskyni a s Divadlem Continuo pracovala na řadě inscenací jako dramaturgyně. Roku 2005 získala na festivalu Next Wave ocenění „Živoucí poklad“. Roku 2009 vydala knihu Hnízdo Grotowského; na prahu divadelní antropologie, nominovanou na cenu F. X. Šaldy (úryvky vyšly italsky, polsky, anglicky), a získala vyznamenání Za zásluhy o polskou kulturu. Profesorkou je od r. 2012. Předsedkyní oborové rady doktorandského studia od r. 2014.

 

Předměty na KATaP DAMU: Interpretační seminář, Divadelně antropologický seminář, Integrační kreativní dílna: Handicap a krize jako výzva k tvořivosti, Doktorandský seminář.