Katedra autorské tvorby a pedagogiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

prof. Ivan Vyskočil

Oficiální stránky

Narozen 27. 4. 1929 v Praze. Od té doby bydliště, školy, práce v Praze. Od roku 1956 ženatý, otec dvou dcer a jednoho syna. Od roku 1992 profesor herectví a autorské tvorby na DAMU.

 

Vzdělání
Akademické gymnasium (1948), DAMU – herectví, režie (1952), Filosofická fakulta UK – psychologie, filosofie (1957)

 

Hlavní profesní činnosti
Jakožto politicky a ideologicky málo přizpůsobivý a nevyhovující individualista, v kolektivu většinou oblíbený, zřejmý nepartajník, objevoval a vytvářel si profesní možnosti v podstatě sám.

1. Pedagogická činnost
externí pedagog psychologie, psychohygieny a pedagogiky – první, zakládající pedagog těchto disciplín – na DAMU, FAMU i HAMU (1957–1959), učitel a vedoucí literárně dramatického oboru na LŠU pro pracující, dříve Lidové konzervatoři, nyní Konzervatoři Jaroslava Ježka (1972–1990), pedagog DAMU od r. 1990.

2. Umělecké činnosti
a) Dramatická, jevištní činnost
• „Text-appeal“ (autor názvu a typu), spoluzakladatel s Jiřím Suchým, Reduta, 1957–1958.
• Divadlo Na zábradlí, spoluzakladatel, autor, herec, principál, 1958–1962.
• Nedivadlo, zakladatel, autor, herec, principál, 1964–1990, Reduta (do r. 1972) a dále různá místa v Praze a ČSSR.
• Kuchyň, 1980–1990, Malostranská beseda, s Přemyslem Rutem, dále Vojtěchem Havlem, Martinem Smolkou a dalšími.
b) Rozhlas
• Hry: Návštěva čili návštěva, Příhoda, Cesta do Úbic aj. (a různě v zahraničí).
• Volné autorské pořady, kupř. Gramotingltangl, střídavě s Jiřím Suchým, Jen tak, spolu s Emanuelem Fryntou, 1964–1970. Od r. 1993 Kulatý stolek spolu s E. Krumbachovou, J. Justem, J. Klusákem, M. Lázňovským, P. Rutem.
c) Film a televize
Příležitostné hraní (hercování), kupř. O slavnosti a hostech, Prodavač humoru aj.
d) Literární činnost
Texty povídkové časopisecky a ve sbornících, rovněž v zahraničí. Samostatné knižní publikace – Vždyť přece létat je snadné, Kosti, Malé hry, Malý Alenáš, Nedivadlo Ivana Vyskočila atd., některé rovněž v zahraničí. Odborné texty: Výuka herectví jako psychoterapeutická možnost (in: Skupinová psychoterapie psychotiků a osob s těžším somatickým postižením, E. Syřišťová a kol. 1984 a 1989), Činnost hodnotitelů dramatického uměleckého projevu z některých hledisek psychologie (in: Umělecký přednes, 1981) atd.
e) Paradivadelní aktivity 
(divadlo a herectví a hra ve výchově a psychoterapii, soci a psychodrama apod.), spolupráce se Z. Taxem, H. Širokým, F. Knoblochem, E. Syřišťovou atd., 1948–1990.

Nyní: Od r. 1990 téměř výhradně práce na DAMU 
a) Studium, výzkum a rozvoj zejména dialogického jednání, nepředmětného herectví, autorského herectví, autorského čtení, autorských prezentací. (Viz také konference a sborníky příspěvků 1997–2010).
b) Ředitel Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví, zakladatel Katedry autorské tvorby a pedagogiky (1992), kterou do června 2003 vedl. 
c) Kritické reflexe dosavadní (staré) koncepce a struktury DAMU a AMU. Většinou nepublikované texty (dopisy, články, poznámky).

Člen umělecké rady AMU a  DAMU.