Katedra autorské tvorby a pedagogiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MUDr. Eva Slavíková

Nar. 25.8.1955 v Českých Budějovicích

Vzdělání
Fakulta všeobecného lékařství UK v Praze 1974-1980
Lidová konzervatoř, literárně dramatický obor, v Praze 1984-1988
Pražská psychoterapeutická fakulta 1993-1999
Výcviky: holistická psychoterapie, rogersovský výcvik, individuální psychoanalýza, vše zakončeno získáním funkční specializace v systematické psychoterapii

Profesní zkušenosti
oční lékařka v nemocnici na Kladně a na Bulovce v Praze 1981-1986
dokumentátorka  v Náprstkově muzeu v Praze 1987-1990
samostatný vývojový a výzkumný pracovník odd. lékařské geografie a etnografie v Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze 1991-1992
pracovní pobyt ve válečném uprchlickém táboře v Chorvatsku 1993
tiskový analytik v Kanceláři prezidenta republiky 1993-1999
externí (1999-2000) a interní (2001-dosud) pedagog DAMU v Praze, asistentka prof. Ivana Vyskočila
externí pedagog Literární akademie v Praze 2001- 2004
spolupráce s JAMU Brno, spolupráce s Katedrou psychologie FF UP v Olomouci
psychoterapeutka

Studijní cesty
S pracovníky Náprstkova muzea - Čína 1989, 1990; za Čechy v Banátu - Rumunsko 1990; Dartington Intensive Project - Devising for Performance, Anglie, desetidenní dílna - prezentace KATaP - dialogické jednání, 2001 

Studijní, výzkumná a publikační  činnost
Zájem o otázky psychosomatické, etnologické, kulturně a sociálně antropologické, příprava a účast na vědeckých konferencích katedry a ústavu (viz bibliografie), publikační a redaktorská činnost v časopise Řečiště