Katedra autorské tvorby a pedagogiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Pedagogická kvalifikace

Vzdělávací program je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j. 15621/2010-25-338 na Akademii múzických umění v Praze.

Absolvent kurzu Kreativní pedagogiky-pedagogické kondice získá dle § 3 vyhl. č. 317/2005 Sb. studiem pedagogiky znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických věd, které jsou součástí odborné kvalifikace pro učitele uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři (dle § 10 zákona č. 563/2004 Sb.) a pro pedagogy volného času (dle § 17 zákona č. 563/2004 Sb.).