Katedra autorské tvorby a pedagogiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Autorská tvorba na blízko I

Program prvního ročníku přehlídky AUTORSKÁ TVORBA NA BLÍZKO , která se uskutečnila 16. - 18. ledna 2007 v Malém Nosticově divadle nad Čertovkou.

Zveme vás ke spoluúčasti na třech dnech dílen a autorských prezentací vznikajících na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU v rámci společného studia pedagogů a posluchačů. Dílny jsou vedeny pedagogy katedry za účasti studentů a zájemců z řad veřejnosti. Večerní představení jsou výběrem z tvorby posluchačů katedry a jejích pedagogů. 

 

Katedra autorské tvorby a pedagogiky (KATaP)

Katedra autorské tvorby a pedagogiky a nedávno zřízený Ústav pro studium a výzkum autorského herectví při této katedře rozvíjí originální koncept výchovy k autorskému herectví jakožto výchovy k osobnosti. Herectví podle tohoto pojetí není jen záležitost umění, ale je pojímané obecněji jako „vědomé, komunikativní, tvořivé prožívání, chování a jednání v dané situaci“. Nejde tedy o přípravu „na herce“, ale o studium „skrze herectví“, o komplementární, „katalyzační“ studium „k něčemu“.

Díky tomuto konceptu se na KATaP potkávají a společné studium zakouší osobnosti nejen z různých kateder DAMU, ale také z jiných škol a z nejrůznějších profesí a oborů: setkávají a inspirují se zde výtvarníci, architekti, matematici, manageři, učitelé a další.

 

Spolupořadatelem této přehlídky je také Spolek Richelieu – Spolek posluchačů, absolventů a přátel DAMU. Spolek Richelieu je občanské sdružení, které založili studenti DAMU v roce 1998. Spolek působí při DAMU, v současné době je úzce spojen s KATaP, ale usiluje o spolupráci napříč katedrami DAMU, pořádá pravidelné diskuse o studiu a tvorbě na DAMU v současné době pod hlavičkou DISK_USE, jako právnická osoba zaštiťuje samostatné projekty studentů DAMU, podílí se na vydávání studentského časopisu Řečiště, podporuje veřejné prezentace autorské tvorby studentů DAMU a povzbuzuje k aktivnímu společensko-politickému životu na škole.

 

 

Podrobný program festivalu

 

16.1. úterý

 

13:00 -15:00

Proběhne dílna dialogického jednání, kterou povede MgA. Michal Čunderle, Ph.D. a MUDr. Eva Slavíková.

Dialogické jednání, celým názvem „dialogické jednání s vnitřním partnerem“, je psychosomatická disciplina, objevená a soustavně vyvíjená profesorem Ivanem Vyskočilem (od r. 1994 jako hlavní studijní téma na katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU). Jde o praktickou experimentaci s elementárními principy hry, dramatické tvorby a nepředmětného herectví. Uskutečňuje se formou individuálních vystoupení jednotlivce v prázdném prostoru a v situaci „veřejné samoty“ (před zraky druhých). Sleduje zákonitosti autentického, spontánního, inspirovaného jednání (chování a prožívání) na veřejnosti.

Poté následuje prezentace textů Moniky Šonky: „Pokus“.

 

18:00 

Večerní program začíná koláží ze tří odlišných biblických textů a vyprávění Hany Malaníkové, Ireny Pulicarové, Terezy Durdilové: Učiňme člověka. Uslyšíte příběhy božské i lidské, zpěvem hebrejských žalmů doprovodí Howard Lotker.

Po něm následuje "Brkolovo zahradničení". V jehož rámci Jaroslava Pokorná scénicky přečte ze své knížky Maminka není doma a Michal Čunderle, Jan Zich předvedou něco ze svého dobrodružství s češtinářem Bubelou za hudebního doprovodu Přemysla Ruta. Patronuje Brkola.

A večer završí Nasťa Astaschina se svým autorským představením "Its happy its fine".

„...Bůh ví, kde jsem se naposledy dívala na hvězdy. A nemluvím s nikým o stvoření světa. Město mám ráda, ale lidi tu mluví o něčem jiném...“

17.1. středa

 

13:00 -15:00

Proběhne dílna autorského čtení, kterou povedou prof. Ivan Vyskočil spolu s doc. Přemyslem Rutem. Tato dílna je otevřená pro všechny zájemce, zvláště pro ty, kteří si chtějí přinést vlastní autorské texty a čtení se spoluúčastnit.

Seminář Autorské čtení je organickou součástí studia na KATaP. Dvakrát týdně mají posluchači možnost ve společenství studentů a pedagogů čtením ověřovat vlastní texty, diskutovat jejich možnosti, objevovat jejich nosnost. Přestože nejde v první řadě o literární kvality textu, ale o pěstování kondice k autentické práci a komunikaci s ním (textem) v situaci veřejného vystupování, ke kondici chápat se osobní osobité zkušenosti slovem, řečí a posléze koncipováním příběhu, z mnoha textů určených původně ke studijním účelům, vznikají často tvary, někdy komposice, které obstojí i před běžnou veřejností a vedou studenty k četným veřejným autorským prezentacím. V cirka ročních intervalech vychází při KATaP sborník vybraných autorských textů.

Po ukončení dílny přečte prof. Ivan Vyskočil jednu ze svých povídek. A tento blok uzavře krátký film Zdeňka Durdila: „Uzdravení“ podle povídky I.Vyskočila.

18:00

Večer otevře Irena Pulicarová svým autorským představením Být osudovou ženou, koláži tklivých textů plných přátelské ironie, jízlivé vstřícnosti i touhy po barokním ponoru.
 Jako druhé se představí Markéta Agnes Hrubínová a Sylva Čekalová se svými Svatými obrázky o světcích, světicích a věcech svatých (sv. František, sv. Linhart, sv. Antonín, sv. Jan Nepomucký, sv. Vasil...). Uslyšíte flétnu panovu, kytaru španělskou a dva ženské hlasy.

Večer uzavře Přemysl Rut a Markéta Potužáková s představením „Strašlivé Čechy, děsná Morava“.
 
18.1. čtvrtek

 

13:00 -15:00

proběhne dílna přednesu, kterou povede Vítězslava Fryntová.

Přednes je další ze základních studijních disciplín na KATaP. Studenti v rámci těchto praktických seminářů minimálně jednou týdně pod vedením pedagoga pracují s texty především českých autorů (Poláček, Jarkovský, Kafka, Hrabal) a přicházejí (si) na to, jak číst tzv. „po smyslu“, jak se vyvarovat vlastních řečových stereotypů a hlavně stereotypnímu chápání přednesu jako školské recitace. Studenti přichází na to, jak uchopit text „po svém“, podle své představy a představivosti. Na závěr každého semestru jsou v rámci klauzur prezentovány průběžné výsledky práce. V rámci dílny vystoupí i žáci V.Fryntové.

 

18:00 

Večerní blok zahájí autorské představení Anety Zemanové a Luboše Pavla: Bajka o Ezopovi. O životě a smrti prvního vypravěče bajek (více na www.lubospavel.wz.cz).

 

 Po nich následuje Divadílna Krvik Totr se svým pásmem Produkt.
"Absurdní autorský humor podávaný po kapkách ve skečích a písních. Hodně ovcí, potoky krveprolití, kelímek na zahrádce, hlava dnešní doby, žena muž a zvíře - a možná přijde i Neo!" (Hrají: Petr Jediný Novotný, Tomáš Kout, Filip Votava, Bogdan Cieślar, Pavla Drtinová, Petra Biňovcová & Sonia Cieślar, scénář, režie a produkce: Petr Jediný Novotný & Tomáš Kout, hudba: Sonia Cieślar, choreografie: Bogdan Cieślar, více na www.krviktotr.cz).

 

 Na závěr jako host vystoupí B. Frankowska a M. Litwinowicz - vypravěčky z varšavské skupiny STUDNIA O se svou mozaikou podivných příběhů, sestavenou speciálně pro tuto příležitost.

 

 

Pořádá Katedra autorské tvorby a pedagogiky DAMU ve spolupráci se Spolkem Richelieu – Spolkem posluchačů, absolventů a přátel DAMU a divadlem NABLÍZKO.

 

 

Malé Nosticovo divadlo (nad Čertovkou – Kampa), Nosticova 2a, Praha 1

Tel: +420 257 007 686, www.nablizko.cz, info@nablizko.cz

Kontakt:synkov02@st.amu.cz