Katedra autorské tvorby a pedagogiky

stripe1
stripe2stripe3stripe4

KATEDRA AUTORSKÉ TVORBY A PEDAGOGIKY

Studijní obory

Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (BcA. a MgA.)

Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika (Ph.D.)

 

Na katedře se uskutečňuje psychosomaticky orientované studium dramatické kultury a tvorby, které se zabývá autorstvím a hráčstvím. V uměleckém, ale také v širším pojetí. Vlajkovými disciplínami oboru jsou dialogické jednání s vnitřním partnerem, autorské čtení a autorská prezentace. Bakalářské a magisterské studium lze studovat i v angličtině. Vědeckou činnost vyvíjí katedra ve spolupráci s Ústavem pro výzkum a studium autorského herectví.

Určující charakter vtiskl katedře „otec české ne/divadelní alternativy“, autor, herec a psycholog prof. Ivan Vyskočil, který ji v roce 1992 založil. V roce 2003 ho na místě vedoucího vystřídal dramatik, esejista, spisovatel a písničkoznalec prof. Přemysl Rut a v roce 2013 katedru převzal teatrolog, nakladatel a pohádkář doc. Michal Čunderle.

Na katedře učí vybraná desítka interních a dvacítka externích pedagogů a studuje na čtyřicet studentů, z nichž čtvrtina pochází ze zahraničí. S prací a tématy katedry se můžete seznámit na semestrálních klauzurách, na festivalu Autorská tvorba nablízko, v našich publikacích, představeních i jiných výšlapech. Pro studenty VŠ a odbornou veřejnost pravidelně otevíráme kurzy dialogického jednání, a to i v angličtině. Pořádáme rovněž dvouletý kurz Kreativní pedagogiky.

 

Zodpovědný vedoucí

Doc. Michal Čunderle, Ph.D.
telefon: +420 234 244 230
email: michal.cunderle et damu.cz

 

Tajemník

MgA. Petr Novotný
telefon: +420 234 244 231
email: petr.novotny et damu.cz