Katedra alternativního a loutkového divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Otázky ke státním magisterským zkouškám pro zahraniční studenty studující v českém jazyce

(platné od akademického roku 2013 / 2014)

A) Historie a teorie dramatického umění

(otázky pro všechny katedry DAMU z KTK)

HERECTVÍ ALD, REŽIE ALD, DRAMATURGIE ALD, SCÉNOGRAFIE ALD

 

 1. Původ divadla a jeho funkce v kulturním vývoji.
 2. Antika a její dědictví.
 3. Středověké divadlo.
 4. Renesance a její dědictví.
 5. Fenomén komedie dell´arte.
 6. Fenomén Shakespeare.
 7. Baroko a divadlo ve Španělsku i jinde.
 8. Klasicismus a divadlo ve Francii i jinde.
 9. Fenomén Molière.
 10. Osvícenství a divadlo.
 11. Romantismus v dějinách divadla.
 12. Realismus v dějinách divadla.
 13. Fenomén národních divadel.
 14. Fenomén modernosti a divadla.
 15. Ibsen a moderní divadlo.
 16. Čechov a moderní divadlo.
 17. Fenomén Stanislavskij.
 18. Tzv. absurdní drama a divadlo.
 19. Fenomén Grotowski.

 

(Místo zvláštních otázek z dějin českého divadla se předpokládá, že v odpovědi na každou otázku bude vzato v úvahu, čím se tato otázka dotýká i vývoje českého divadla.)

Bb) Historie a teorie oboru

PRO ZAHRANIČNÍ STUDENTY

HERECTVÍ ALD, REŽIE ALD,   DRAMATURGIE ALD

 

 1. Specifikum loutkového divadla a jeho vztah k ostatním divadelním druhům, jejich prolínání a ovlivňování – v minulosti a současnosti.
 2. Vývojové trendy moderního loutkového divadla od přelomu 19. a 20. století do konce II. světové války a jejich projevy ve světovém loutkářství.
 3. Tradiční styly loutkového divadla ve světě.
 4. Nejvýraznější osobnosti světového loutkářství druhé poloviny 20. století, vývojové trendy tohoto období a jejich přesah do současnosti.
 5. Maska a kostým v divadelní produkci. Specifické možnosti masky a kostýmu v loutkovém divadle.
 6. Alternativní tendence jako nadčasový fenomén divadelního vývoje.
 7. Proměny divadelní struktury a jednotlivých složek v alternativním divadle.
 8. Brechtovo epické divadlo a inspirace jeho principy v divadle současném.
 9. Meziválečná divadelní avantgarda v evropském kontextu a inspirace jejími principy v divadle současném.
 10. Fenomén A. Artaud.
 11. Hnutí otevřeného divadla ve světovém kontextu.
 12. Fenomén P. Brook.
 13. Divadlo ve veřejném prostoru, fenomén jménem projekt, industriál, site specific. Vývojové tendence a příklady významných projektů a jejich tvůrců.
 14. Pohybové a taneční divadlo, fenomén nový cirkus, vývojové tendence a příklady významných projektů, festivalů a jejich tvůrců.
 15. Politické a dokumentární divadlo, tradice a současné vývojové tendence a tvůrci ve světě.

 

Cb) Historie a teorie oboru

PRO ZAHRANIČNÍ STUDENTY

SCÉNOGRAFIE ALD

 

 1. Specifikum loutkového divadla a jeho vztah k ostatním divadelním druhům - jejich prolínání a ovlivňování – v minulosti a současnosti.
 2. Vývojové trendy moderního loutkového divadla od přelomu 19. a 20. století do konce II. světové války a jejich projevy ve světovém loutkářství.
 3. Loutka ve smyslu divadelní funkce. Pokus o definici. Různé možnosti a podoby jejího zrodu v loutkovém divadle. Vztah k jevištní postavě.
 4. Maska a kostým v divadelní produkci. Specifické možnosti masky a kostýmu v loutkovém divadle.
 5. Pohyblivost scénografických objektů v divadelním díle - od mechanických objektů až k akční scénografii.
 6. Funkce světla na divadle - technické prostředky scénického osvětlení.
 7. Proměny divadelního prostoru v loutkovém divadle ve druhé polovině 20. století.
 8. Scénografie loutkového divadla mezi dvěma válkami.
 9. Scénografie loutkových divadel 70. a 80. let.
 10. Technické zařízení jeviště.
 11. Fenomén jménem projekt, industriál, site specific a nový cirkus. Vývojové tendence a příklady významných projektů a jejich tvůrců.
 12. Spolupráce výtvarníka a režiséra - tvůrčí tým.
 13. Alternativní tendence jako nadčasový fenomén divadelního vývoje.
 14. Proměny divadelní struktury a jednotlivých složek v alternativním divadle.
 15. Meziválečná divadelní avantgarda v evropském kontextu a inspirace jejími principy v divadle současném.
 16. Hnutí otevřeného divadla ve světovém kontextu.
 17. Vliv slohů a neoslohů XX. století na inscenační metody včetně scénografie – od symbolismu a kubismu až k minimalismu a postmoderně.
 18. Nejvýznamnější osobnosti české scénografie XX. století: V. Hofman, F. Tröster  a J. Svoboda.
 19. Fenomén Adolphe Appia a Edward Gordon Craig.

V Praze dne 30.9. 2013

prof. MgA. Karel   Makonj

předseda komise

Za správnost: Jitka Nohová