Katedra alternativního a loutkového divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Rozvrh obhajob a státních bakalářských zkoušek

podzimní termín 2017

Datum

 

Dostavit se v hod.

ZKOUŠKA

od-do

DIPLOMANT

Vedoucí kreativní části studia

Vedoucí diplomové práce

Oponent diplomové práce

pondělí

18. 9.

1.

8.00

9.00 – 10.00

KOLMAN Petr

herectví ALD

MgA. Kukučka Martin

MgA. Trpišovský Lukáš

MgA. Čtvrtník Jan

doc. Šrámek Vratislav

 

2.

8.30

10.00 – 11.00

JEŘÁBEK Eliáš

herectví ALD

MgA. Kukučka Martin

MgA. Trpišovský Lukáš

MgA. Adámek Jiří

doc. Šrámek Vratislav

 

3.

9.00

11.00 – 12.00

JACQUES Sebastian

herectví ALD

MgA. Kukučka Martin

MgA. Trpišovský Lukáš

doc. Šrámek Vratislav

MgA. Adámek Jiří

12.00 - 12.30 PAUZA

 

4.

10.30

12.30 – 13.30

Auffray Maëlane

herectví ALD

MgA. Kukučka Martin

MgA. Trpišovský Lukáš

MgA. Trpišovský Lukáš

doc. MgA. Mgr. Tománek Karel František

 

5.

11.30

13.30 – 14.30

ČIŽINSKÁ Lucia

herectví ALD

MgA. Kukučka Martin

MgA. Trpišovský Lukáš

MgA. Šplíchalová Kateřina

MgA. Adámek Jiří

Datum

 

Dostavit se v hod.

ZKOUŠKA

od-do

DIPLOMANT

Vedoucí kreativní části studia

Vedoucí diplomové práce

Oponent diplomové práce

úterý

19. 9.

1.

(6.)

9.00

10.00 – 11.00

KLIMEŠLOVÁ Anna

režie-dramaturgie ALD

MgA. Havelka Jiří

MgA. Novák Vladimír

prof. Mgr.Klíma Miloslav

 

2.

(7.)

9.30

11.00 – 12.00

BELIANSKÝ Martin

herectví ALD

MgA. Kukučka Martin

MgA. Trpišovský Lukáš

MgA. Novák Vladimír

prof. Mgr. Klíma Miloslav

 

3.

(8.)

10.00

12.00 – 13.00

KRUPA Martin

herectví ALD

MgA. Kukučka Martin

MgA. Trpišovský Lukáš

MgA. Málková Spoustová Eva

MgA. Mazúch Branislav

13.00 - 13.30 PAUZA

 

4.

(9.)

10.00

13.30 – 14.30

CÍSAŘOVÁ Kateřina herectví ALD

MgA. Kukučka Martin

MgA. Trpišovský Lukáš

Mgr. Ljubková Marta

doc. Mgr. Bečka Marek

 

5.

(10.)

11.30

14.30 – 15.30

KOTRBOVÁ KAROLÍNA

scénografie ALD 

MgA. Bažant Jan

Mgr. Ljubková Marta

MgA. Smolík Robert            

 

6. (11.)

12.30

15.30 – 16.30

VAŘEKOVÁ Marie

scénografie ALD 

MgA. Smolík Robert

MgA. Jiřička Lukáš

MgA. Smolík Robert

LOSOVÁNÍ OTÁZEK - PŘÍPRAVA

Studenti se dostavív určenou hodinu před započetím zkoušky.Postupně (podle pořadí) si vylosují otázky a nejméně 60 minut se každý z nich bude připravovat. (Časová rezerva na přípravu pro případ, že zkouška bude trvat kratší dobu nebo že se někdo nedostaví a časový harmonogram se posune).

Losování otázek: kancelář katedry, II. patro, místnost R 209, Řetězová.

Příprava: 60 minut – místnost R 210, II. patro, Řetězová

Konání zkoušek: kancelář vedoucího katedry, II. patro, vstupní dveře R 209

V Praze dne 24. srpna

Za správnost: Jitka Nohová