Katedra alternativního a loutkového divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Postupové zkoušky - obor herectví ALD akademický rok 2013 / 2014

(obhajoba postupové práce, teoretická zkouška)

Pravidla pro vypracování a úpravu písemné bc. práce.

Podrobnější informace katedry ALD - termíny, formulář Interní přihlášky k postupové zkoušce, otázky k teoretické části zkoušky, doporučená literatura.

Jarní termín zkoušky v úterý a ve středu 23. - 24. června 2014 (dle počtu přihlášených diplomantů), odevzdání PÍSEMNÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE v předepsané úpravě a INTERNÍ PŘIHLÁŠKY (viz web KALD) v pondělí 12. května 2014

Podzimní termín zkoušky v pondělí a v úterý 15. - 13. září 2014 (dle počtu přihlášených diplomantů) odevzdání PÍSEMNÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE v předepsané úpravě a INTERNÍ PŘIHLÁŠKY (viz web KALD) v pondělí 18. srpna 2014

Pro připuštění k postupové zkoušce je třeba splnit následující:

1) Odevzdat TÉMA PÍSEMNÉ POSTUPOVÉ PRÁCE: termín do pátku 28. února 2014.
Téma studenti zkonzultují s vedoucím práce (konzultantem) postupových prací a vedoucím studijního programu MgA. Tomáše Měcháčkem, poté  odevzdají (osobně nebo pošlou mailem jitka.nohova@damu.cz ) do kanceláře katedry pí. Nohové.

2) Absolvovat dvouletý studijní program (splnit zkoušky, zápočty a dosáhnout požadovaného počtu kreditů - 120).

3) Před konáním zkoušky mít zapsanou klasifikaci předmětů v KOS  a uzavřít ročník na studijním oddělení.

4) Odevzdat 1 výtisk písemné práce (v kroužkové vazbě a na CD) – v předepsaném rozsahu a úpravě.

Vedoucí pedagog programu:
2. ročník herectví             MgA. Tomáš Měcháček

UPOZORNĚNÍ:
Ti, kteří neabsolvují postupovou zkoušku, nemohou pokračovat v dalším studiu magisterského programu.

MgA. Jiří Havelka  vedoucí katedry
V Praze dne 21.11. 2013

Za správnost: Jitka Nohová