Katedra alternativního a loutkového divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Otázky k postupovým zkouškám

(platné od akademického roku 2011 / 2012)

HERECTVÍ ALD

Historie a teorie alternativního a loutkového divadla

A. Loutkové divadlo

 1. Tradiční loutkové divadlo v Evropě a základní typy loutek
 2. Asijské tradiční loutkové divadlo a základní typy loutek
 3. Moderní loutkové divadlo od konce 19. století do 2. světové války
 4. Loutkové divadlo 2. poloviny 20. století s ohledem na české specifikum
 5. Současné loutkové divadlo

B. Složky divadelního díla (kořeny – vývoj – současnost)

 1. Divadlo – společnost – divák
  (antika – středověk – Shakespeare – dvorská divadla – lidová divadla – měšťanská divadla – éra ideologií – současnost)
 2. Dramaturgie a vztah k textu
  (divadlo interpretace – autorské divadlo – postmoderní koláž)
 3. Prostor a světlo
  (antika – středověk - Shakespeare – kukátkové jeviště – moderna a avantgardy – od 2. světové války do současnosti)
 4. Scénografie, kostýmy, masky
  (antika – středověk – Shakespeare – kukátkové jeviště – moderna a avantgardy – od 2. světové války do současnosti)
 5. Herectví
  (Stanislavskij – Brecht – Artaud – Grotowski)
 6. Režie
  (od divadla hereckých hvězd přes režiséra jako svrchovanou autoritu po režii jakožto funkci)

Historie a teorie oboru

(otázky pro všechny katedry DAMU z KTK)

 1. Zdroje evropské kultury.
 2. Starořecká tragedie.
 3. Starořecká komedie.
 4. Římské divadlo.
 5. Středověké divadlo.
 6. Český středověk a divadlo.
 7. Komedie dell´arte.
 8. Divadlo španělského „zlatého věku“.
 9. Alžbětinské divadlo.
 10. Shakespearovy tragédie.
 11. Shakespearovy komedie.
 12. Francouzská klasicistní tragédie.
 13. Molière.
 14. Baroko a české divadlo.
 15. Goldoni a Gozzi.
 16. Osvícenství a divadlo.
 17. Goethe a Schiller a německé divadlo.
 18. České národní obrození a divadlo.
 19. Francouzský romantismus v dramatu a v divadle.
 20. Německý romantismus v dramatu a v divadle.
 21. Romantismus a české divadlo.
 22. Ruské drama a divadlo 19. století.
 23. České divadlo „velkého stylu“.
 24. Naturalismus a počátky moderního divadla.
 25. Naturalismus v českém dramatu a divadle.
 26. Ibsen a evropské divadlo.
 27. Čechov a evropské divadlo.
 28. Stanislavského reforma.
 29. Psychologický realismus v českém divadle.
 30. Vývoj moderní české divadelní režie.
 31. Expresionismus v evropském dramatu a divadle.
 32. Český divadelní expresionismus.
 33. O´Neill a vývoj amerického dramatu a divadla.
 34. Od Shawa k modelové hře.
 35. Čapkovská generace a české divadlo.
 36. Od Jarryho k Artaudovi.
 37. Ruská divadelní avantgarda.
 38. Česká divadelní avantgarda.
 39. Brecht v kontextu evropského divadla.
 40. Tzv. absurdní drama a (anti)divadlo.
 41. Tzv. druhá divadelní reforma.
 42. České drama a divadlo 60. let.
 43. České studiové a alternativní divadlo v letech tzv.normalizace.
 44. České divadlo po listopadu 1989.

V Praze dne 3.4. 2012

MgA. Jiří Havelka Ph.D.
vedoucí katedry ALD

Za správnost: Jitka Nohová