Katedra alternativního a loutkového divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zadání práce pro vyřazovací předkolo

režie-dramaturgie ALD – BA studium

Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018

Vážení uchazeči,

k přijímací zkoušce na obor režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla DAMU je třeba splnit následující zadání:

 1. Napište motivační dopis v rozsahu maximálně dvou normostran, který zohlední důvod, proč se hlásíte na KALD DAMU, vaše zájmy a zkušenosti. V případě nejasností se můžete obrátit na jirickalukas@gmail.com.
 2. Natočte minutové video vycházející z textu Ivana Wernische v libovolné audiovizuální podobě.
            Umrlec v své jamce
            leží sám, leží sám.
            Ubožáčku, co je ti,
            že nemůžeš skákati,
            chutě skoč, chutě skoč
            a vy-skoč!
 3. Zájemci o studium režie-dramaturgie pošlou přehled a ukázky své dosavadní umělecké, zájmové a případně i vědecké činnosti ve formátu pdf, mp3 nebo video formou odkazu.
 4. K práci přiložte vyplněnou úvodní stranu, kterou Vám pošleme (příloha 2), nebo si ji stáhněte zde.

 

VYTIŠTĚNÝ motivační dopis, VYPLNĚNOU úvodní stranu a video VYPÁLENÉ na CD nebo DVD, nebo ULOŽENÉ na USB flash disku doručte:

a) poštou na adresu: Divadelní fakulta AMU (k rukám Jitky Nohové) Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1

nebo

b) osobně na adresu: Divadelní fakulta, katedra ALD, Karlova 26, Praha 1 

TERMÍN dodání: nejpozději pondělí 13. února 2017do 12.00 hod.

Později dodané práce NEBUDOU PŘIJATY.

 

Těším se na shledanou a přeji Vám hodně štěstí.

MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D. v. r.,  předseda zkušební komise

Mgr. Tomáš Procházka v. r.,  předseda zkušební komise

Za správnost: Jitka Nohová