Katedra alternativního a loutkového divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Režie-dramaturgie - vyřazovací předkolo

Na základě výsledků vyřazovacího předkola, postupují do I. kola přijímacích zkoušek na obor REŽIE A DRAMATURGIE ALD - 3leté bc. studium, tito uchazeči (řazeno abecedně):

I. kolo sobota 4. března 2017 od 9.00 hodin - 1. skupina:

 1. Bártová Johana
 2. Bláhová Maria
 3. Dvořáková Tereza
 4. Fialová Barbora
 5. Hahnová Barbora
 6. Jánsky Jonáš
 7. Langrová Jana

I. kolo neděle 5. března 2017 od 9.00 hodin - 2. skupina:

 1. Magdoňová Hana
 2. Rothermel Emil
 3. Říhová Eliška
 4. Šefčík Miroslav
 5. Šipková Anna
 6. Šklíbová Zuzana
 7. Vaňková Julie

Výše jmenovaným uchazečům dne 21. února 2017 zaslána pozvánka do I. kola na mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce ke studiu.

Uchazeči, kteří ve vyřazovacím předkole neuspěli, obdrží v zákonné lhůtě rozhodnutí děkana DAMU o nepřijetí ke studiu. Podle § 50/6 Zákona 111/98 o vysokých školách mají možnost nahlédnout do interního protokolu a seznámit se s bodovým ohodnocením. Protokoly budou k dispozici na studijním oddělení DAMU v první polovině března 2017.

Odevzdané USB disky se zadanou prací nelze posílat neuspěvším uchazečům zpět poštou, telefonicky nebo mailem je možné domluvit způsob vrácení.

 

V Praze dne 20.2. 2017                         

Za správnost: Jitka Nohová

jitka.nohova@damu.cz

+420 737 464 971