Katedra alternativního a loutkového divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Herectví ALD – I. kolo

3leté bakalářské studium

Na základě výsledků I. kola postupují do II. kola přijímacích zkoušek na obor Herectví ALD – 3leté bc. studium – tito uchazeči (řazeno abecedně):

II. kolo:  pátek 7., sobota 8. a neděle 9. dubna 2017

 1. Bejčková Kateřina
 2. Fendrych Matouš
 3. Formanová Antonie
 4. Janků Leontýna
 5. Juráček Mikuláš
 6. Kertészová Martina
 7. Kuchynková Dominika
 8. Kupelyan Arman
 9. Kupková Barbora
 10. Lánský Rudolf
 11. Novák Filip
 12. Nováková Natálie
 13. Palaščáková Michaela
 14. Páník Adam
 15. Sýkorová Eva
 16. Šíma Matěj
 17. Šipková Anna
 18. Šumbera Matěj
 19. Ulihrach Ondřej
 20. Vápeníčková Karin
 21. Vosobová Sára

Výše jmenovaným uchazečům bude poslána pozvánka do II. kola na mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce ke studiu.

Uchazeči, kteří v I. kole neuspěli, obdrží v zákonné lhůtě rozhodnutí děkana DAMU o nepřijetí ke studiu. Podle § 50/6 Zákona 111/98 o vysokých školách mají možnost požádat sekretariát katedry o zaslání bodového hodnocení jednotlivých částí talentové zkoušky.

 

V Praze dne 7. 3. 2017

Za správnost: Jitka Nohová

jitka.nohova@damu.cz

+420 737 464 971