Katedra alternativního a loutkového divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Termíny přijímacích zkoušek do navazujícího magisterského studia

pro akademický rok 2017/2018.

Pro uchazeče z jiných VŠ a ze zahraničí (studium v českém jazyce).

I. kolo:

HERECTVÍ ALD, REŽIE-DRAMATURGIE ALD, SCÉNOGRAFIE ALD

31. března 2017 - odevzdání práce,

26. dubna 2017 - bez osobní přítomnosti uchazeče.

II. kolo:

HERECTVÍ ALD, REŽIE-DRAMATURGIE ALD, SCÉNOGRAFIE ALD

10. května 2017 - první termín,

bude vyhlášen dodatečně - náhradní termín.

Termín odevzdání přihlášky ke studiu se všemi náležitostmi nejpozději do 28. února 2017.


V Praze dne 9. prosince 2016

MgA. Jiří Havelka - vedoucí katedry ALD DAMU

Za správnost: Jitka Nohová