Katedra alternativního a loutkového divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia

pro absolventy bakalářského studia katedry ALD.

Nároky na uchazeče:

K přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studia mohou přistoupit:

  • Úspěšní absolventi bakalářského studia herectví ALD, režie-dramaturgie ALD a scénografie ALD.
  • Dřívější absolventi těchto oborů. Časové omezení od ukončení bakalářského studia do termínu přijímacího řízení – viz aktuální Studijní zkušební řád na webových stránkách DAMU.

Zadání pro přijímací řízení do magisterského studia pro studenty KALD DAMU

Uchazeč si pro 1. kolo připraví:

1.   Písemně zaměření svého magisterského studia, vycházející z poznatků získaných během bakalářského studia:

  • Kde vidím své limity;
  • kterým směrem bych se chtěl rozvíjet;
  • kterou divadelní oblast chci zkoumat do hloubky a v budoucnu se jí věnovat;   atd.

rozsah: max. 2 strany

2.   Písemně návrh konkrétního magisterského divadelního projektu pro první ročník studia s důrazem na autorský přístup a vytvoření tvůrčího týmu.

  • Tvůrčím týmem jsou myšleny všechny složky, tedy včetně herecké, případně i zástupce produkce.
  • V týmu mohou být studenti skrz obory i ročníky, nicméně se doporučuje vycházet ze stávajících studentů magisterského studia, případně z uchazečů o toto studium - různí studenti různých oborů se mohou hlásit se stejným projektem.

rozsah: max. 2 strany.

V případě postupu do 2. kola si uchazeč připraví:

Ústní reflexi dosavadního studia a jména pedagogů, s kterými by rád magisterské studium konzultoval, včetně výhledu, který semestr plánuje strávit studijně v zahraničí (program Sokrates/Erasmus apod.).

Na základě výsledků přijímacího řízení budou uspořádány okruhy pedagogů-tutorů a jejich magisterských studentů. Komise si vyhrazuje právo navrhnout studentovi jiné zaměření studia, případně přepracování projektu po vzájemné dohodě.

Termín odevzdání INTERNÍ PŘIHLÁŠKY (ke stažení www KALD): 31. 3. 2017

Termín odevzdání ZADÁNÍ – bod 1. a 2.: 31. 3. 2017

Termín 1. kola – bez osobní přítomnosti uchazeče: 26. 4. 2017

Termín 2. kola – pohovor: 10. 5. 2017 a 20. 9. 2017

    

 

V Praze dne 24. 2. 2017                                      

MgA. Jiří  Havelka, Ph.D.

vedoucí katedry ALD

Za správnost: Jitka  Nohová