Katedra alternativního a loutkového divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Prof. Mgr. Miloslav Klíma

Životopis

22. 09. 1941      Svratka, okr. Žďár n. Sázavou

1947–1958      Obecná škola, Národní škola, Střední škola, 2. jedenáctiletá střední škola – maturita

1959–1963      Divadelní fakulta AMU Praha, obor dramaturgie

1963–1964      Divadlo Pohraniční stráže, Cheb, dramaturg

1964–1968      Základní vojenská služba

1968–1971      Herecký kabaretní klub „Na Forbíně“, Praha, dramaturg, šéf

1971–1980      Západočeské divadlo, Cheb, dramaturg

1980–1983      Divadlo Vítězného února, Hradec Králové, dramaturg

1983–1986      Divadlo DRAK, Hradec Králové, dramaturg

1986–1990      Kreslený, animovaný a loutkový film, Praha, dramaturg

1990–1991      Divadlo Na zábradlí, Praha, šéf činohry, dramaturg

1996–2002      Národní divadlo, Praha, dramaturg činohry

1991–dosud     AMU, Praha, pedagog divadelní fakulty,

1991–1993      Děkan divadelní fakulty AMU

15. 2. 1991        habilitován docentem pro obor dramaturgie

1.12. 1993         jmenován profesorem pro obor dramaturgie

1. 2. 2005 –        jmenován prorektorem AMU pro studijní, vědecké

1. 3. 2013          a pedagogické záležitosti

1. 10. 2005 –dosud          Předseda Oborové rady doktorského studia na KALD DAMU

Člen státní zkušební komise magisterských zkoušek na KALD

Člen UR DAMU
Člen UR JAMU
Člen UR DIFA JAMU
Člen UR JAMU

Člen Poradního sboru Muzea loutkářských kultur v Chrudimi

Člen UR FUD UJEP v Ústí n. Labem

Člen Vědecké rady Technické univerzity v Liberci
Člen pléna Rady vysokých škol
Předseda pracovní komise pro umělecké školy RVŠ
Člen Výboru Fondu rozvoje vysokých škol

2008 – 2016 Vedoucí projektu Registru uměleckých výstupů

Umělecká činnost:

Dramaturgie

(profilový výběr z celkového počtu cca 370 realizovaných titulů)

 • Desertéři z Volšan /E. A. Longen/, úprava a dramaturgie, Herecký kabaretní klub Na forbíně, 1970
 • Matka Kuráž /B. Brecht/, Západočeské divadlo v Chebu, 1973
 • Racek /A. P. Čechov/, Západočeské divadlo v Chebu, 1978
 • Popel a hvězdy /J. Bouček/, Západočeské divadlo v Chebu, 1979
 • Kavkazský křídový kruh /B. Brecht/, Naivní divadlo v Liberci, 1985
 • Hodina mezi psem a vlkem /D. Fischerová/, Realistické divadlo Z. Nejedlého v Praze, 1979
 • Maryša /A. a V. Mrštíkové/, Divadlo Vítězného února v Hradci Králové, 1981 a Národní divadlo v Praze, 1999
 • Dramaturgická koncepce a realizace inscenací ve Studiu Beseda v Hradci Králové, 1980 – 1983 (Na Candida, Lituji, že nejsem básník, Pastýřka putující k dubnu, Romeo a Julie, Škola staletími.)
 • Don Juan /J.B. Moliere/, Divadlo Vítězného února v Hradci Králové, 1982 a Divadlo na zábradlí v Praze, 1989
 • Sen noci svatojánské /W. Shakespeare – úprava/ Divadlo DRAK v Hradci Králové, 1984, ND Praha, 1997, Bábszínhász, Budapest, 2006
 • Píseň života /kol. divadla na podkladě hry J. Švarce Drak/ Divadlo DRAK v Hradci Králové, 1985
 • Prodaná nevěsta /K. Sabina, B. Smetana – úpava/ Divadlo DRAK v Hradci králové, 1986
 • Theatrum passionale /adaptace lidových her/Národní divadlo v Praze, 1998
 • Ruce Venušiny /k výročí J. Seiferta/ Národní divadlo v Praze, 2002
 • Ráj srdce labyrint světa /podle J. A.Komenského/ DAMU+PWST+VŠMU, 2006
 • Odysseia /MD Brno, 2006
 • Pták Ohnivák /Divadlo DRAK, 2007

Autorská díla

 • Běženci (dramatizace románu J. Kocourka/, Západočeské divadlo v Chebu, 1975
 • Spoluautor scénářů inscenací Studia Beseda v Hradci Králové, 1980 – 1983
 • Parosský mramor /R. Gabriadze, M. Krobot, M.Klíma/ Činoherní studiu v Ústí n. labem, 1980 a Divadlo Vítězného února v Hradci Králové, 1981
 • Kalo Mitraš, Divadlo DRAK v Hradci Králové, 1982
 • Píseň o statečném Vladislavovi a věrné Elišce /M. Klíma, scénář filmu/, Krátký film Praha, 1984
 • Vlčice /G. Ajtmatov, M.Klíma/ Divadlo Dagmar, Karlovy Vary, 1996
 • Odysseia /O. Veselý, P, Vrba, Zb. Srba, M.Klíma/ Městské divadlo Brno, 2006
 • Pták Ohnivák /J. krofta, M.Klíma/ Divadlo DRAK, 2007

Výběr z publikační činnosti:

 • Vzpomínky a glosy, Divadelní noviny, 1992 – 1993
 • Jan Grossman, 6 sborníků prací Jana Grossmana a prací o Janu Grossmanovi, Pražská scéna, 1996 – 2000, editor a spoluautor
 • Josef Krofta – inscenační dílo, Pražská scéna, 2003, editor a spoluautor
 • Umění a věda, časopis Vesmír, č. 1. roč. 2005
 • Divadlo a interakce, Pražská scéna, 2006 doposud každoročně, editor a spoluautor – publikační čin festivalu Next wave 2016
 • Divadelní osmdesátky a Studio Beseda, Pražská scéna – Publikační čin 2014 Divadelní noviny
 • RUV 1 – 6, NAMU, Host, spoluautor
 • O dramaturgii, autor, Pražská scéna 2016

Výběr zahraničních projektů:

 • Královna Dagmar /L. Kundera, M. Klíma/ Odense teatr, Dánsko a divadlo DRAK, Československo, 1987
 • Mor na ty vaše rody! /W. Shakespeare, úp. M. Klíma, J. Krofta/, The Japan fundation, Japonsko a divadlo DRAK, Česká republika, 2002
 • Sen noci svatojánské /W. Shakespeare, úp. M. Klíma/TL Wroclaw, Polsko, 2004, Bábzínház Budapest, Maďarsko, 2006
 • Kalo Mitraš /M. Klíma, Divadlo v Aradu, Rumunsko, režie: Ion Ucru, scénografie: Kateřina Stolcpartová, 2006

Zrcadlo kritik, reflexí a hodnocení, ceny a uznání:

... škola mi dala opravdu všechno, co jsem od ní očekával, vlastně i mnohem vic.
Tedy timto alespoň takto děkuji za všechny vědomosti, které jste mi za těch 6 let předal. Mám pocit, že tak komplexní pohled na dramaturgii bych nikde jinde nezískal. Přednášky Dramaturgie jako složka divadelního díla považuji za jedny z nejdůležitějsich z celého mého teatrologického vzděláni. Tedy pokusim se nedělat Vám jako Váš žák tady v Hradci ostudu...
(Dan Přibyl, dramaturg Klicperova divadla v Hradci Králové, 29. 3. 2007)

… projekt vznikl především přičiněním dramaturga a Grossmanova spolupracovníka i přítele Miloslava Klímy. Ten také ovlivnil podobu všech svazků… různorodiost pohledů odkrývající i méně známé skutečnosti Grossmanova života a díla je zvláště vzrzšující, a snad právě díky ní čtivá…
(Vítězslava Šrámková, Týdeník Rozhlas, č. 10, 1999)

…několik živých textů roztroušených po těchto třech “knížkách” nemůže bohužel přehlušit celkový účin “projektu”: o Grossmanovi se tu jinak kromě notorických faktů, věčných pravd a nesmyslných legend o bojovníkovi neříká nic…
(Michael Špirit, redaktor Revolver Revue a KP RR)

… nejrozsáhlejším textem knihy je studia M. Klímy Téma – metafora – herec – loutka se skromným podtitulem Koláž reflexí, citací a komentářů. Ve skutečnosti jde totiž o plnokrevně vědeckou práci, včetně pramenného zázemí a poznámkového aparátu… z hlediska historie českého divadla je tu naznačena zajímavá linie poetického divadla – E. F. Burian, A. Radok, J. Krofta… z hlediska aplikované teorie jsou nejzajímavější pasáíže o hravosti a hře a o metafoře…
(P. Pavlovský in. Loutkář, roč. 2003)

Pedagogická činnost

na divadelní fakultě AMU v Praze
/Podrobnosti o předmětech uvedeny ve Studijním informačním systému – KOS./

Dramaturgická tvorba (kreativní semináře, garant předmětu)
Bakalářský stupeň režie-dramaturgie ALD (6 semestrů):

 1. Seznámit a umožnit zažít jevištní existenci z hlediska základních pojmů dramaturgie
 2. Objevovat možnosti divadla jako způsobu komunikace
 3. Objevovat možnosti vyslovení postoje skrze téma
 4. Rozvíjet obrazivost, opisy a metafory, možnosti animované hmoty
 5. Objevovat a ověřovat kompoziční zákonitosti tvorby jevištních celků
 6. Objevovat divadelní aktivity jako možnost a způsob sebevýpovědi – bakalářská SZZ

Magisterský stupeň dramaturgie a režie ALD(4 semestry):

 1. Hledání a objevování osobního tématu
 2. Hledání a ověřování vlastního výrazu
 3. Příprava samostatných projektů
 4. První umělecká sumarizace a sebereflexe na základě kreativních prací – magisterská SZZ

Literární příprava (kreativní semináře a tvůrčí cvičení, garant předmětu)
Bakalářský stupeň režie-dramaturgie ALD (6 semestrů):
Literární příprava textu pro inscenaci je tvůrčí schopnost a dramaturgická dovednost, kterou je nezbytné umožnit studentům poznávat na vlastních podrobně reflektovaných pokusech. Nejde o samostatnou literární tvorbu, ale o práci s textem pro zcela konkrétně uvažovanou inscenaci. Takže každý případ se musí řešit jako originál. Celý cyklus je rozdělen do šesti semestrů

 1. Situace; dramatická situace, od záznamu reality po jevištní obraz; překvapivost řešení; úspornost textu; konflikt
 2. Příběh; schopnost vyprávět příběh v originálním sujetovém zpracování; omezení na malý tvar (mateřinka) bez technické podpory 2 – 3 herci
 3. Téma; interpretace prostřednictvím – zásadní úpravy textu, montáží více textů jednoho autora, kompilací textů více autorů, koláže z rozličných výchozích materiálů – svorník: téma
 4. Metafora; jevištním opis; jevištní ekvivalent básně; dramatizace malých próz s metaforickým řešením
 5. Kompozice; převod mátu, legendy, eposu, pověsti do jevištního tvaru s rozhodnutou interpretací v řešení tématickém či asociativním
 6. Sebevýpověď; volná autorská práce konzultovaná s pedagogem jako součást vlastního či týmového jevištního projektu

Magisterský stupeň dramaturgie a režie ALD:
Možnost zapsat si literární přípravu pro vlastní inscenační projekt jako konzultaci.

Dramaturgie jako funkce (přednášky, garant předmětu)
Bakalářský stupeň režie-dramaturgie ALD, produkce, teorie a kritiky a pro individuální studijní plány (2 semestry):

 • Historie dramaturgie
 • Moderní pojetí tří základních pilířů dramaturgie
 • Prostor divadla a starost dramaturgie o jeho pojmenování a vymezení
 • Možnosti a charakteristiky divadelní činností, podnikání a experimentu
 • Týmovost divadelní tvorby
 • Vývoj k plné otevřenosti zdrojů dramatických textů
 • Energie výchozího materiálu – energie jevištního díla
 • Řady titulů jako vývojová souvislost a následnost
 • Jednotlivé kroky dramaturgie od nápadu po derniéru
 • Otázky interpretace, apelativnosti a stereotypů
 • Funkce metafor, opisů a náznaků
 • Krajní zkušenost: Grossman – Krofta
 • Tři přístupy: analytický, tématický, asociativní
 • Prezentace divadla a doprovodné aktivity

Divadlo v české kultuře (přednášky, člen kolektivu pedagogů)
Bakalářský stupeň režie-dramaturgie ALD a Č, scénografie ALD a Č, herectví ALD a Č, produkce, teorie a kritiky (3 přednášky v ZS, 3 přednášky v LS)
Zimní semestr: Jan Grossman – souvislosti vývoje jedné linie divadla
Letní semestr: Josef Krofta a některé trendy českého divadla konce 20. století

Doktorský seminář (seminář, garant předmětu)
Doktorský stupeň pro studenty ALD (6 semestrů)
Analýzy a reflexe dílčích a postupně vznikajících disertačních prací
Doktorandů komentované na společných seminářích s přesunutými
tezemi, částmi prací a posléze i celků.

Inscenační tvorba (tvůrčí cvičení, člen kolektivu pedagogů)
Bakalářský a magisterský stupeň režie-dramaturgie, režie, dramaturgie ALD, doktorský stupeň ALD (6 + 4 + 6 semestrů, podle zadání)
Pedagogický dohled a konzultace nad inscenační tvorbou studentů v rámci zadání scénických úkolů k realizaci v konkrétním studijním plánu

Dramaturgické konzultace
Bakalářský, magisterský a doktorský stupeň všech oborů ALD
Ve vypsaných hodinách mohou studenti konzultovat své projekty a náměty na základě dohody.