Katedra alternativního a loutkového divadla

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

prof. MgA. Karel Makonj

Životopis

*9. 12. 1947 Praha
1963 - 1966 SVVŠ humanitního zaměření, Praha 6 Na dlouhém lánu 555 - s maturitou
1966 – 1970 DAMU, katedra loutkářství, obor režie-dramaturgie
1968 – 1972 zakladatel a umělecký vedoucí Vedeného divadla, nejdříve ve Svazu klubů mládeže,
od 1970 ve Státním divadelním studiu – Redutě,
1. 10. 1972 divadlo administrativně rozpuštěno
1970 – 1971 Naivní divadlo, Liberec – režisér
1972 – 1973 Ústřední loutkové divadlo – Sluníčko – režisér
1973 – 1976 Divadlo Spejbla a Hurvínka – režisér
1976 – 1981 DAMU, katedra loutkářství - pedagog
1976 – 1978 Středočeské loutkové divadlo, Kladno – režisér
1978 – 1981 Divadlo dětí Alfa, Plzeň – režisér a dramaturg
1981 – 1983 Fakultní nemocnice v Praze - Motole – sanitář
1983 – 1990 Všeobecná fakultní nemocnice II. Psychiatrická klinika – arteterapeut
1988 – 1990 Divadlo dětí Alfa, Plzeň – režisér (poloviční úvazek)
1990 – 1998 Divadlo Minor, Praha - ředitel
1990 – 1991 DAMU, KALD – pedagog
1998 – 2000 Městské centrum sociálních služeb a prevence – Triangl, centrum pro rodinu a dítě – arteterapeut
2000 - doposud DAMU, KALD – pedagog
2003 – habilitován docentem pro obor Dramatická umění – teorie a kritika
2005 –

jmenován zástupcem vedoucího katedry ALD

2009

jmenován profesorem pro obor Dramatická umění - teorie a kritika

Člen UR DAMU
Člen Ediční komise DAMU
Vedoucí kabinetu teorie a kritiky KALD
Předseda AS DAMU
Člen pléna Rady vysokých škol

Umělecká činnost

Nejvýznamnější režijní aktivity

 • A. Camus: „Nedorozumění“, Vedené divadlo, SDS, Praha, 1969
 • M. de Ghelderode: „Hop, signore!“, Vedené divadlo, SDS, Praha, 1970
 • F.H. Burnettová - K. Makonj: „Tajemná zahrada“, katedra loutkářství DAMU, Praha, 1970
 • A. de Saint-Exupéry - K. Makonj: „Malý princ“, Klub Albatros, Praha, 1975;
  Sofieteatret, Atrup, Dánsko, 1977;
  Teatr lalki i aktora H.Ch. Andersena, Lublin, Polsko, 1977,
  Divadlo Minor, Praha, 1990
 • F. Pocci: „Popelka“, Divadlo dětí Alfa, Plzeň, 1976
 • Blok - V+W - V. Majakovskij: „Srdce kina – srdce divadla“, katedra loutkářství DAMU + Divadlo dětí Alfa, Plzeň, 1977
 • J.W. Goethe - J. Vostrý: „Clavijo“, Divadlo J. Průchy, Kladno, 1978
 • J. Wolker - K. Makonj: „Knoflík pro štěstí“, Divadlo dětí Alfa, Plzeň, 1980
 • S. Čech - K. Makonj: „Epochální výlet pana Broučka do XV. Století“, Divadlo dětí Alfa, Plzeň, 1981
 • W. Shakespeare: „Král Llyr“, Divadlo dětí Alfa, Plzeň, 1989
 • V. Eliášková: „Kdo mi to uvěří, pane Moody?“, Divadlo Minor, Praha, 1992
 • V. Eliášková: „Prenatálové“, Divadlo Minor, Praha, 1994
 • G. Apollinaire - V. Eliášková: „Věčný poutník“ (na motivy Kacíř a spol.), Theater Smihel, Rakousko, 2004

Projekty

 • Divadelní pouť na Střeleckém ostrově, Praha, 1986, 1987
 • Praha – evropské město kultury (Pražské kopce) – 2000

Zahraniční režie

 • Polsko (Lublin, Lodž – 1977, 1979), Slovinsko (Lublaň 1979, 1983),
 • Dánsko (Atrup 1977,1979), Rakousko (Smihel 2004)

Workshopy

 • Mezinárodní workshopy v Divadle Minor, Praha, 1992 - 1994
 • Workshop v Kazalište lutaka, Split, Chorvatsko 1995
 • Workshopy pro Pozorište lutaka Mostar a Sarajevo, Bosna a Hercegovina, 1996

Z uvedených divadelních adaptací

 • Josef Čapek – K. Makonj: „Hraní o pejskovi a kočičce“
  Vedené divadlo, 1968
  SLD Kladno, 1976
  Říše loutek, 1985 - doposud
  Divadlo dětí Alfa, Plzeň, 1989
  Lutkovno gledališče, Ljubljana, Slovinsko, 1986
  Divadlo Minor, Praha, 1991
  Divadlo V. Nezvala, Karlovy Vary, 1997
 • Antoine de Saint-Exupéry: „Malý princ“:
  A. de S. Exupéry - K. Makonj:
  „Princ B 612“, Klub Albatros, Praha, 1975
  „Putování za žízní“, Teatr lalki i aktora H.Ch. Andersena, Lublin, Polsko, 1977
  „Malý princ“, Sofieteatret, Atrup, Dánsko, 1977 „Poutník hvězd“, Minor, Praha, 1991
 • F.H. Burnettová – K. Makonj: „Tajemná zahrada“
  katedra loutkářství DAMU + Vedené divadlo, Praha, 1970
  Divadlo P. Bezruče, Ostrava, 1996
 • V. B. Třebízský – K. Makonj: „Pověsti havrana karlštejnského“
  Divadlo dětí Alfa, Plzeň, 1978
 • J. Wolker – K. Makonj: „Knoflík pro štěstí“
  Divadlo dětí Alfa, Plzeň, 1980
 • S. Čech – K. Makonj: „Epochální výlet pana Broučka do XV. Století“
  Divadlo dětí Alfa, Plzeň, 1981
 • Wenig – K. Makonj: „Staropražské pověsti“
  PKS, Praha, 1984
 • B. Březovský – K. Makonj: „Strašidla na Svojanově“
  Divadlo Minor, Praha a hrad Svojanov, 1993

Rozhlasové adaptace

 • B. Pludra – K. Makonj: „Bílá mušle“, 1977
 • C. Brentano – K. Makonj: „O Kokrháčovi a Kdákalce“, 1986

Nejvýznamnější teoretické statě

 • Představa a skutečnost loutky (Divadlo 1968)
 • Loutka romantická (Divadlo 1969)
 • Zvěcnění (Divadlo 1970)
 • Loutka, dvojice a lidský dualismus (Čs. loutkář, 1981)
 • Mrtvá a živá (in: F. Sokol: Svět loutkového divadla, Albatros, Praha 1987)
 • Zázrak neoživení mrtvé hmoty (Disk 2003)
 • Loutkové divadlo jako realizace metafory (Disk, 2003)
 • O významu dramaturgie pro Kroftovo divadlo s loutkami
  (in: J. Krofta – inscenační dílo, Pražská scéna 2003)
 • Divadlo mezi subjektem a objektem
  (in: Divadlo a interakce, Pražská scéna – KALD DAMU, 2006)
 • Subjekti a objekti (in: Divadlo a interakce II, Pražská scéna - KALD DAMU 2007)
 • Dvojdomý svět Bruna Schulze (Teatr lalek, 2007)
 • Craig, creature, critter a nadherec (Divadelní revue, 2007)

Sborníky

 • Josef Krofta – inscenační dílo (ed. M. Klíma-K. Makonj a kol., Pražská scéna 2003)
 • Dr. Jan Malík – osobnost a tvůrce (ed. N. Malíková, Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, 2004)
 • Erik Kolár – pedagog (ed. M. Kočvarová - Schartová, NAMU 2006)
 • Divadlo a interakce I (ed. M. Klíma, Pražská scéna – KALD DAMU, 2006)
 • Divadlo a interakce II (ed. M. Klíma, Pražská scéna - KALD DAMU, 2007)
 • K. Makonj: Od loutky k objektu (Pražská scéna, 2007)
 • J. Dvořák-V. Eliášková a kol.: Karel Makonj a Vedené divadlo, Pražská scéna 2008

Granty FRVŠ

 • Mimesis jako jediný zdroj tvůrčí inspirace?, 2005
 • Živá marioneta – jevištní ostenze dvou hereckých systémů, 2006

 

Pedagogická činnost
Předměty

 • Úvod do estetiky loutkového divadla
 • Úvod do poetiky předmětného divadla
 • Specifika loutkového divadla
 • Loutkovost a loutkovitost (seminář)
 • Dějiny režie
 • Režijní tvorba
 • Inscenační tvorba

Sylaby, osnovy a literatura těchto předmětů – viz Studijní informační systém KOS na www.amu.cz .

Od akademického roku 2008 – 2009 vedení tříletého bakalářského programu režie-dramaturgie.

Doktorský stupeň studia.

 • Doktorský seminář - analýzy a reflexe vznikajících disertačních prací doktorandů.

Základní studijní literatura

  • J. Mukařovský: Studie z estetiky
  • F. Sokol: Svět loutkového divadla
  • H. Jurkowski: Magie loutky

 

   Metamorfózy bábkového divadla ve XX. storočiu
  • S. M. Ejzenštejn: Montáž 1938

 

   Vertikální montáž
  • J. Císař: Teorie herectví loutkového divadla
  • J. Veltruský: Příspěvky k teorii divadla
  • E.G. Craig: O divadelním umění
  • F.M. Bachtin: Lidové divadlo české a slovenské

 

  F. Rabelais a lidová kultura středověku a renesance
 • J. Honzl: Základy a praxe moderního divadla
 • J. Hyvnar: Herec v moderním divadle
 • P. Scherhaufer: Čítanka z dějin divadelní režie
 • J. Hyvnar: Herec v moderním divadle
 • P. Pőrtner: Experimentální divadlo
 • K. Braun: Druhá divadelní reforma?
 • P. Brook: Prázdný prostor
 • R. Preisner: J. N. Nestroy
 • Č. Zíbrt: Indiculus aneb Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku
 • J. G. Frazer: Zlatá ratolest
 • M. Eliade: Mefisto a androgyn
 • M. - L. von Franz: Psychologický výklad pohádek